Jubileusz 100-lecia Platerki. Historia Szkoły, cz. 7

Jubileusz 100-lecia Platerki. Historia Szkoły, cz. 7

Ślubowanie uczniów klas I podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły, 2018 rok (fot. archiwum II LO)

Prezentacja historii szkoły nie może się obyć bez szkolnych sztandarów oraz imion i nazwisk pracowników szkoły (te w kolejnych częściach).

Sztandar z 1926 roku (fot. Tadeusz Żaczek)

Pierwszy sztandar szkoły wręczono uroczyście młodzieży we wrześniu 1926 roku. Jeden płat tego sztandaru zdobił orzeł biały – godło państwowe i napis: „Prawda – Dobro – Wytrwałość”. Na drugim płacie umieszczony był napis: „Świecić czynu tarczą własną”.
Na sztandarowej szarfie znajdowała się dedykacja: „Ojcowie – córkom rok 1926/1927” oraz napis Gimnazjum im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. Sztandar ten przetrwał wojenną zawieruchę, lata niemieckiej okupacji i obecnie jako eksponat znajduje się w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. Replikę tego sztandaru otrzymała młodzież w   czasie wrześniowych uroczystości jubileuszowych 75-lecia szkoły, połączonych z I Zjazdem Koleżeńskim Absolwentów. Do sztandaru dołączono wstęgę z dedykacją: „Rodzice – dzieciom 1994-1995”. Tu należy dodać, że podczas IV Koleżeńskiego Zjazdu Absolwentów Szkół Bialskich” we wrześniu 1968 roku młodzież obu szkół otrzymała w darze od absolwentów nowe szkolne sztandary i wówczas pierwszy, zabytkowy sztandar został przekazany przez ówczesnego dyrektora Władysława Bownika do Muzeum Okręgowego.

Szarfa z 1926 roku (fot. Tadeusz Żaczek)

Na zakończenie kilka danych liczbowych. Jak już wspomniano, do czerwca 1939 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater ukończyły, otrzymując świadectwa dojrzałości, 223 uczennice. W okresie od czerwca 1945 roku do września 2019 roku łącznie ukończyło szkołę 9533 absolwentów.
W roku szkolnym 2019/2020, w wyniku kumulacji kandydatów do szkół średnich kończących szkołę podstawową i gimnazjum utworzono w naszym liceum 14 klas dla 420 pierwszoklasistów. Obecnie w szkole uczy się 810 uczniów w 28 oddziałach.
cdn.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy