Wiedza praktyczna to podstawa. Skorzystają uczniowie i nauczyciele

Wiedza praktyczna to podstawa. Skorzystają uczniowie i nauczyciele

BIAŁA PODLASKA Ponad 5,2 mln zł wart jest projekt „Fachowcy z Brzeskiej!”, realizowany w bialskim Zespole Szkół Zawodowych nr 2, którego celem jest lepsze przygotowanie do wykonywania zawodów oczekiwanych na rynku pracy. Poza tym cały czas trwają prace w Bialskiej Szkole Ćwiczeń.

Druga edycja projektu „Fachowcy z Brzeskiej!” prowadzona będzie do 30 września 2023 r. przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt opiewa na 5,2 mln zł. Umowa podpisana została między prezydentem Białej Podlaskiej Michałem Litwiniukiem a marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim jeszcze w 2020 r. Zapewniała ona 4,4 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, a wkład własny wyniósł 520 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 186 uczniów, poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki.

Projekt obejmuje m.in. zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego, w tym: 17 monitorów interaktywnych, stanowisk dydaktycznych do pracowni mechatroniki i pracowni samochodowych, 3 robotów przemysłowych, samochodu elektrycznego, obrabiarek konwencjonalnych, mebli warsztatowych, laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Daje on też możliwość doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. poprzez uczestnictwo w kursach: programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, programowania sterowników PLC, programowania robotów, projektowania AutoCAD, uzyskania uprawnień SEP, podjęcia studiów podyplomowych z inżynierii grafiki. (…)

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 7 na: eprasa.pl

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: