Szkoła na miarę XXI wieku

Szkoła na miarę XXI wieku
fot. nadesłane

 

Wybór dobrego zawodu to niezwykle ważna decyzja, z którą obecnie musi zmierzyć się młodzież. Jest to w dużej mierze wybór, który ma znaczący wpływ na przyszłość zawodową młodych ludzi. Szkoła kształcąca w określonych zawodach daje nie tylko możliwość zdobycia wiedzy oraz uprawnień, ale również właściwie przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych.

Odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej kształci młodzież w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu. Prowadzi również nabór do branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Natomiast osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w systemie zaocznym na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie rolnik.

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej jest szkołą na miarę XXI wieku, wyposażoną w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt, co jest niezbędne, żeby prowadzić efektywne kształcenie zawodowe na wysokim poziomie. Szkoła idzie z duchem czasu, z osiągnięciami techniki i nauki, po to, żeby młodzież, która zadeklarowała naukę w tej szkole, została dobrze przygotowana do dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Poprawa warunków nauki i pracy, poprzez unowocześnienie bazy dydaktyczno- technicznej oraz zaplecza socjalnego szkoły, wynika w dużej mierze ze zmiany organu prowadzącego szkołę. Od 2007 roku jest nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otworzyło to przed szkołą zupełnie nowe możliwości dofinansowania, korzystania z projektów unijnych, co mocno wpłynęło na podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjności szkoły. Baza dydaktyczna na bieżąco jest doposażana i modernizowana. Uczniowie odbywają zajęcia szkolne w pełni wyposażonych pracowniach przedmiotowych, mają do dyspozycji laboratoria: biologiczno-chemiczne, weterynaryjne i językowe, hale maszyn oraz warsztaty do kształcenia w poszczególnych zawodach. Ponadto szkoła posiada własny plac manewrowy i pojazdy do nauki jazdy kategorii T i B.

Szkoła dysponuje 40 hektarami gruntów ornych oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, co daje możliwość prowadzenia produkcji roślinnej z zastosowaniem najnowszych technologii. Uczniowie i nauczyciele zakładają i prowadzą tematyczne poletka doświadczalne, które stanowią źródło informacji zarówno dla uczniów, jak i okolicznych rolników. Szkolne gospodarstwo rolne jest wzorcowe, jest także miejscem nauki pracy na maszynach dla uczniów.

Podczas realizacji zajęć praktycznych i praktyki zawodowej uczniowie poznają tajniki poszczególnych zawodów, przyswajają specjalistyczne umiejętności zawodowe, mają możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają przedsiębiorcy, właściciele specjalistycznych gospodarstw rolnych czy lekarze weterynarii, którzy przyjmują uczniów w swoich firmach, gospodarstwach i gabinetach na zajęcia praktyczne i staże zawodowe, odpowiadają na pytania oraz pozwalają wykonać określone czynności z wykorzystaniem sprzętu najwyższej klasy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, szkoła w Leśnej Podlaskiej rokrocznie przygotowuje ofertę kursów i szkoleń nadających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. W leśniańskiej szkole uczniowie mogą zdobyć uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin, operatora kombajnu zbożowego czy operatora wózków widłowo-jezdniowych. Ponadto szkoła daje możliwość ukończenia kursu barmańskiego i carvingowego oraz w zakresie profilaktyki weterynaryjnej. W najbliższym czasie uczniowie będą mogli ukończyć kurs obsługi dronów oraz drukarki 3D.

Niekwestionowaną mocną stroną szkoły, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem, jest organizacja staży i praktyk zawodowych, odbywanych przez uczniów za granicą, głównie na Węgrzech i w Grecji, a od 2020 r. we Włoszech, w ramach projektów programu Erasmus+, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy na staże zawodowe mają istotne znaczenie dla ugruntowania i wykorzystania teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności uczniów z zakresu kształcenia zawodowego. Od 2010 r. prowadzona jest także współpraca dydaktyczno-kulturalna ze szkołami zawodowymi na Białorusi.

Na lokalnym rynku szkoła w Leśnej Podlaskiej może poszczycić się bardzo dobrą współpracą z instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami, rolnikami i instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa, co jest niezwykle istotnym elementem w kształceniu zawodowym. Jest szkołą otwartą, która organizuje szkolenia, warsztaty, konferencje, zaprasza do siebie ciekawych ludzi, żeby opowiadali o swojej pracy, o kierunkach dalszego kształcenia, o pracy na własny rachunek czy prowadzeniu własnych przedsiębiorstw.

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej swoją ofertę edukacyjną kieruje do młodych osób, zarówno z miast, jak i wsi. Uczniowie podejmujący kształcenie w szkole mogą korzystać ze szkolnego internatu, znajdującego się na terenie szkoły. Budynek ten został odremontowany, wraz z termomodernizacją. Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 3-osobowe pokoje o wysokim standardzie, sale telewizyjne, stołówkę, salę fitness i siłownię oraz pokoje socjalne wyposażone w sprzęt rtv. Opłata za internat pobierana jest tylko za wyżywienie.

Więcej informacji tutaj:

Technikum rolnicze, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Leśna podlaska

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: