Ruszyło zdalne nauczanie. Szkoły gotowe?

Ruszyło zdalne nauczanie. Szkoły gotowe?

BIAŁA PODLASKA Uczniowie klas I-III dołączyli do starszych kolegów i koleżanek i od 9 listopada uczą się zdalnie. Władze miasta zapewniają, że szkoły są do tego przygotowane, a pomocą w tym miały być m.in. zakupy zakupy sprzętu. ZUS natomiast zapowiada, że rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy.

Już w momencie decyzji Prezesa Rady Ministrów o zdalnym nauczaniu starszych klas, prezydent Michał Litwiniuk podkreślił, że nauczanie w systemie zdalnym w semestrze letnim w roku szkolnym 2019/2020 dowiodło dużej elastyczności nauczycieli szkół prowadzonych przez miasto. – Są one przygotowane do prowadzenia nauczania zdalnego także w klasach najmłodszych. Wypracowane przez pedagogów metody, formy oraz procedury prowadzenia zajęć w formie zdalnej są wciąż doskonalone. Pod względem technicznym naukę umożliwiają różnego rodzaju aplikacje, w tym np. Discord, Messenger, także czaty tekstowe, fora dyskusyjne, jak np. Classroom czy Zoom. Wykorzystywane są  platformy: Classroom,  Wordwall, Kahoot, Quizlety, Khany Academy, Matlandia – wylicza Litwiniuk.

Dodatkowo w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ miasto Biała Podlaska kupiło 50 tabletów i 65 laptopów za łączną kwotę prawie 278 tys. zł. Prezydent przekazał ten sprzęt szkołom, które wypożyczają je potrzebującym uczniom.

Rzeczniczka ZUS w ubiegłym tygodniu przekazała nam informację, że od 9 do 29 listopada znów można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. – Przysługuje między innymi w razie zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Ubezpieczony rodzic otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy również wtedy, gdy te placówki nie są w stanie zapewnić dziecku opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epidemią. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się zdalnie – tłumaczy rzecznik ZUS Małgorzata Korba.

Zasiłek przysługuje na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat oraz nad starszymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Otrzyma go rodzic: dziecka do lat 16 – które ma orzeczenie o niepełnosprawności; do lat 18 – które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat – które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Więcej na ten temat w aktualanym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy