Ruszyła termomodernizacja budynku szkoły

Ruszyła termomodernizacja budynku szkoły

WISZNICE Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach zmienia swój wygląd. Trwa termomodernizacja i remont budynku placówki, tak by uczniowie mieli bardziej komfortowe warunki do nauki.

Roboty rozpoczęły się w kwietniu. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad łącznikiem, wymiana drzwi, stolarki okiennej zewnętrznej i oświetlenia wewnętrznego w sali gimnastycznej. Zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna.

Termomodernizacja budynku wisznickiej szkoły możliwa jest dzięki większemu projektowi „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest to jedno z czterech zadań założonych w projekcie.

Drugim jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu. Tam również przewidziano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie zewnętrznych ścian, stropu, wymianę drzwi zewnętrznych i okien zewnętrznych. Kolejne prace zaplanowano w budynkach OSP w Polubiczach Wiejskich i Urzędu Gminy w Wisznicach. Efektem przeprowadzonych inwestycji będzie zwiększenie efektywności energetycznej tych czterech budynków użyteczności publicznej o więcej niż 60 proc. Nastąpi spadek emisji CO² o więcej niż 30 proc. oraz SO² o więcej niż 10 proc.

Dodatkowo wdrożony zostanie system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii oraz zastosowane instalacje OZE – pompy ciepła na potrzeby grzewcze i instalacje fotowoltaiczne. W wymienionych budynkach umieszczona zostanie także informacja o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym. Wartość projektu wynosi 5,1 mln zł, w tym dofinansowanie aż 3,6 mln zł.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: