Radni będą obradować

Radni będą obradować

ŁUKÓW W środę 10 kwietnia o godz. 12 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się VII sesja Rady Miasta Łuków.

W porządku obrad znajdą się m.in.:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Łuków.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Łukowska Karta Mieszkańca”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2022 r. zmienionej Uchwałą Nr L/371/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2022 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświatowego w Łukowie oraz nadania statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Łuków.

(mp)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: