Prace w parku oficjalnie zakończone

Prace w parku oficjalnie zakończone
fot. UM Biała Podlaska

BIAŁA PODLASKA Założenie zamkowo-parkowe Radziwiłłów odzyskało swój blask i jest coraz popularniejszą przestrzenią kultury i rekreacji. W poprzednim wydaniu tygodnika "Podlasianin" pisaliśmy o zainteresowaniu turystów Białą Podlaską, w tym tygodniu natomiast oficjalnie zakończone zostały prace w parku.

Prezydent Michał Litwiniuk podpisał protokół przekazania układu komunikacyjnego z fortyfikacjami, co oznacza formalne zakończenie tego etapu prac.

To jedna z części projektu „Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej”, na realizację którego Biała Podlaska otrzymała prawie 17 mln dofinansowania UE.

Rezydencja magnacka Radziwiłłów w Białej była jedną z najwybitniejszych realizacji architektonicznych XVII wieku na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zespół to przykład nowożytnej rezydencji magnackiej łączącej walory reprezentacyjne z cechami obronnymi, nazywanej palazzo in fortezza.

- Ważnym celem prac było odtworzenie wyjątkowych umocnień staroholenderskich, kompleksu ziemnych obwarowań obronnych, które wyznaczały zewnętrzne granice rezydencji. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest brama koszarska – historyczny wjazd na teren założenia Powstał plac szutrowy przy amfiteatrze, odtworzyliśmy kurtynę północno-zachodnią. Aby podkreślić kształt i charakter reprezentacyjnego placu z płyt granitowych, jego obrzeża zdobią dekoracje w posadzce, wyróżniając różnej wielkości kostki granitowe. Dzięki przeprowadzonym pracom to niezwykłe miejsce zostaje zachowane dla kolejnych pokoleń - podsumowuje prezydent Michał Litwiniuk.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: