Okolice Krzny pięknieją. Do lipca będzie miejsce do rekreacji

Okolice Krzny pięknieją. Do lipca będzie miejsce do rekreacji

BIAŁA PODLASKA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych realizuje inwestycję polegającą na zagospodarowaniu Doliny Krzny. Łagodna zima sprzyja wykonywaniu prac, które zgodnie z zapowiedziami mają zakończyć się w lipcu.

W dolinie Krzny przy ul. Zamkowej, w tak zwanym „małpim gaju”, powstanie ścieżka rowerowa i miejsce do rekreacji. Właśnie wykonywane są roboty ziemne oraz przygotowywana jest ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Zamkowej. Prowadzić będzie ona od zjazdu do Bialskich Wodociągów i Kanalizacji do mostu (210,5 m), w parku edukacyjnym (160 m), pomiędzy aleją Tysiąclecia a istniejącą kładką na przedłużeniu ul. Mickiewicza oraz od kładki do al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego a później prawego brzegu Krzny (łącznie 586,5 m).

Miasto przeznaczy na ten cel 4,9 mln zł. Inwestycja jest częścią większego projektu, realizowanego wspólnie z gminą Biała Podlaska, pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych rzeki Krzny do celów turystycznych i edukacyjnych”, na który pozyskano fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – W ramach projektu powstanie ścieżka w Dolinie Krzny o docelowej długości 11,5 km, okalająca obszar miasta i gminy. Rozpoczynać się będzie w Porosiukach, a kończyć w Białce. Całość zadania to 15 mln zł, a dofinansowanie wynosi 12 mln zł – mówił podczas podpisania umowy z wykonawcą prezydent Michał Litwiniuk.

Co dokładnie znajdzie się w dolinie Krzny? Planowana jest tam budowa parku edukacyjnego po wschodniej stronie ulicy Zamkowej (na lewym brzegu Krzny), budowa ścieżki wśród drzew, umożliwiającej spacer na wysokości pięciu metrów, elementów przestrzeni edukacyjnej (struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych), budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego, budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot. Powstaną też elementy małej architektury, a więc słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej.

W zagospodarowanym terenie nie zabraknie zieleni. Prace zostaną zakończone do 31 lipca.

Cały artykuł do przeczytania w papierowym lub cyfrowym wydaniu „Podlasianina” od 25 lutego.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy