Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E  KM 1666/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-10-03 o godzinie 10:45  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na Sali nr VII odbędzie się

D R U G A  L I C Y T AC J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako lokal mieszkalny o powierzchni 29,48 m.kw. wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 2948/129842 części położonej w miejscowości Biała Podlaska, ul. Kolejowa 38/3 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00064386/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 83 163,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 55 442,00 zł.
Wadium wynosi 8.316,30 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowanej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utarcie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E  KM 924/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-10-08 o godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na Sali nr VIII odbędzie się

D R U G A  L I C Y TA C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako nieruchomość gruntowa – numery ewidencyjne działek: 60/1, 60/10, 60/12 o łącznej powierzchni 0,2641 ha stanowiące wspólnie zabudowane siedlisko (na siedlisku posadowione są: budynek mieszkalny, garaż, częściowe utwardzenie, ogrodzenie oraz nasadzenia) położonej w miejscowości Sławacinek Nowy 35 (gm. Biała Podlaska) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego KW LU1B/00053318/9 (dz. 60/1), LU1B/00002313/2 (dz. 60/10 ), LU1B/000083208/4 (dz. 60/12).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 609 006,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 406 004,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowanej tj. 60.900,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lun na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utarcie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: