Miasto wypiękniało dzięki dotacjom z Unii

Miasto wypiękniało dzięki dotacjom z Unii

BIAŁA PODLASKA 1 maja obchodziliśmy szesnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto przy tej okazji przypomnieć, w jakim stopniu Biała Podlaska skorzystała z dotacji na realizację tak wielu ważnych zadań. A przecież inwestycje z udziałem pieniędzy unijnych realizowane są w mieście cały czas.

Wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To był historyczny dzień, bowiem nastąpiło największe rozszerzenie UE. Wymienione kraje wiązały ogromne nadzieje na przyspieszenie rozwoju po uzyskaniu statusu członka wspólnoty silnych państw.

I te nadzieje zostały spełnione. Uruchomienie programów pomocowych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej stworzyło samorządom nowe możliwości pozyskiwania pieniędzy na przedsięwzięcia rozwojowe. Biała Podlaska w piątej już kadencji samorządu konsekwentnie i bardzo skutecznie pozyskuje fundusze na inwestycje i rozwój miasta, należąc do liderów w wykorzystywaniu pomocy unijnej wśród miast regionu i Polski Wschodniej.

Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie zmian przeobrażających Białą Podlaską w nowoczesne, europejskie miasto. – Obecnie dobiega końca trzeci okres programowania funduszy europejskich, obejmujący lata 2014-2020, który podobnie jak poprzednie, tj. 2004-2006 i 2007-2013, podsumowujemy, notując ogromny sukces w wykorzystaniu środków unijnych – podkreśla Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta.

W ostatnim okresie Biała Podlaska osiągnęła rekordowe wyniki, zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i ich wartości. Dzięki pozyskiwaniu wysokich kwot funduszy pomocowych z kasy Unii Europejskiej, dochody budżetu miasta w ostatnich latach mocno wzrosły, dzięki czemu możliwa była realizacja tak wielu ważnych inwestycji.

Co dokładnie zrealizowano? Należy tu wymienić rewaloryzację i modernizację zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów, modernizację i wyposażenie warsztatów szkół zawodowych, budowę rond na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności, budowę energooszczędnego oświetlenia, budowę małych instalacji OZE na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, budowę systemu dróg rowerowych czy budowę edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie Krzny.

– Łącznie, od 2004 roku samorząd Białej Podlaskiej pozyskał wsparcie dla 78 projektów unijnych o wartości ponad pół miliarda zł (529 229 112 zł). Łączna kwota ich dofinansowania wynosi 314 374 817 zł –  podsumowuje rzecznik.

Pieniądze te zostały zainwestowane w budowę i remonty dróg (ponad 12 km), infrastrukturę szkolną, sportową i kultury, rozwój internetu (m.in. 31 km światłowodów), modernizację komunikacji publicznej (m.in. 17 nowych autobusów), odnawialne źródła energii, rewitalizację centrum miasta, budowę strefy gospodarczej i promocję gospodarczą miasta, rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, gospodarką wodno-ściekową (m.in. 36 km wodociągów, 39 km kanałów ściekowych) i odpadami komunalnymi. Pieniądze zostały wykorzystane także na rozwój punktów przedszkolnych i dużą liczbę projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Sukcesy na polu opracowywania projektów i pozyskiwania na ich realizację funduszy europejskich, oprócz Urzędu Miasta i miejskich spółek, odnoszą także inne bialskie instytucje. Wśród beneficjentów są m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz szereg organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Caly artykul w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” https://eprasa.pl/news/podlasianin od 5 maja

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy