Kolejowa inwestycja w Terespolu poprawi komunikację przygraniczną

Kolejowa inwestycja w Terespolu poprawi komunikację przygraniczną

Umowę na wykonanie projektu podpisali p.o. dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK SA Krzysztof Pietras i prezes Zarządu Schuesler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Thomas Stein

TERESPOL Wzrost transportu kolejowego do Bliskiego Wschodu, zwiększenie potencjału przeładunkowego i przepustowości w głównym korytarzu transportowym wschód-zachód, to zapowiadane efekty inwestycji na przejściu granicznym w Terespolu. PKP Polskie Linie Kolejowe SA w piątek 24 maja podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy torów na terespolskiej stacji.

To jedna z ośmiu inwestycji realizowanych przez kolej w rejonie przejść granicznych. Przedsięwzięcia wpisują się w Krajowy Program Kolejowy, który przewiduje 70 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Z uwagi na rosnące znaczenie wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją, jednym z priorytetów PKP jest poprawa konkurencyjności kolei w transporcie ładunków przez granicę, m.in poprzez zwiększenie przepustowości na przejściu granicznym z Białorusią.

Pierwszym etapem inwestycji jest rozbudowa stacji Terespol o dziesięć szerokich torów. Prace projektowe dla zadania zrealizuje do 2022 r. Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. W miniony piątek PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę z wykonawcą. Finansowanie w wysokości 2,6 mln zł netto pochodzi z pieniędzy własnych PLK. Budowa planowana jest na lata 2022-2024, w ramach nowej perspektywy unijnej.

– Przedsięwzięcie wpisuje się w szereg działań, które podejmujemy od dłuższego czasu, mających na celu wykorzystanie naszego dobrego położenia geopolitycznego i inicjatywy szlaku wymiany gospodarczej pomiędzy Chinami a Europą. Realizowana inwestycja modernizacji linii kolejowej od Białej Podlaskiej do granicy za 555 milionów złotych, z udziałem środków europejskich z programu CEF "Łącząc Europę", jest dodatkowo wzbogacana o prace projektowe, które razem z działaniami podejmowanymi przez siostrzaną spółkę Cargotor w ramach rozwijania swojej infrastruktury, mają pozwolić na osiągnięcie przepustowości na torach szerokich do 55 par pociągów na dobę. To jest oczywiście perspektywa kilku lat, ale zaczynamy te prace już dzisiaj, ponieważ chcemy być przygotowani na zwiększony potok ładunków przewożonych koleją i móc konkurować z transportem drogowym – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, obecny przy podpisywaniu umowy.

Sprawniej przez granicę

W ramach ogłoszonego zamówienia wykonawca przygotuje dokumentację projektową. Będą też potrzebne wszelkie decyzje administracyjne do rozbudowy stacji granicznej Terespol o 10 szerokich torów. Infrastruktura będzie dostosowana do obsługi ciężkich pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Przewidziano specjalny tor do odstawiania uszkodzonych wagonów z materiałami niebezpiecznymi. 

Inwestycja usprawni również kontrolę celno-graniczną, która będzie się odbywała na nowej grupie torów. Przejście będzie mogło przyjąć większą liczbę składów towarowych wjeżdżających do i z Białorusi.

– Przyczyni się to do zwiększenia wymiany handlowej między Polską a Białorusią oraz pozwoli na szybszy przewóz towarów i uruchamianie dodatkowych składów, m.in. na nowym „jedwabnym szlaku” w rejonie Terespola. Infrastruktura, którą wybudujemy, przyjmie pociągi o długości pociągów rosyjskich, czyli 1050 m. Standard na polskiej kolei to 750 m. Oprócz tego pociągi po stronie rosyjskiej mają możliwość przewożenia cięższych towarów. Nowe tory będą przystosowane do tej ciężkości. Obecnie na stacji Terespol mamy dwa tory, które spełniają te parametry. Przepustowość przejścia zwiększy się więc aż pięciokrotnie. Dzięki wprowadzeniu większej liczby pociągów, zwiększy się również załadunek. Nasze działania są skoordynowane z pracami spółki Cargotor – wyjaśnia Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK SA.

Zyska gospodarka regionu

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu szerokotorowego to zadanie wpisane w szerszy program realizowany przez spółki PKP PLK i Cargotor. Komplementarną inwestycją do prac na przejściu granicznym jest modernizacja linii Biała Podlaska-Terespol. Efektem będzie sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów oraz większy komfort obsługi pasażerów. Na stacjach w Białej Podlaskiej i Terespolu będą nowe, wygodne perony oraz przejścia podziemne z windami. W Małaszewiczach podróżni już korzystają ze zmodernizowanych peronów.

PLK realizuje również projekt lokalnego Centrum Sterowania w Terespolu, które usprawni prowadzenie ruchu pociągów.

– Realizowane przedsięwzięcia to przyszłość dla regionu, Polski i Europy. Modernizacje stacji w Terespolu i trasy z Siedlec do Terespola wpłyną na lepszą dostępność i potencjał przeładunkowy stacji. Zwiększą się możliwości przesyłania towarów przez wschodnią granicę na szlaku tranzytowym Moskwa-Mińsk-Warszawa-Berlin. Powstająca infrastruktura będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu kraju, rozwojowi małych ojczyzn, które są położone przy linii kolejowej, służyła wymianie międzynarodowej, ale też społeczności lokalnej. Mieszkańcy Terespola i okolic dzięki tym inwestycjom zyskają pracę, możliwości i rozwój – podkreśla wiceminister infrastruktury.

Czytaj więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 22 od 28 maja

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy