Kolejne wsparcie rodzin zastępczych

Kolejne wsparcie rodzin zastępczych

BIAŁA PODLASKA Miasto intensywnie wspiera rodziny zastępcze. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podniesiono wynagrodzenie dla rodziców zastępczych, a kilka tygodni wcześniej podpisana została umowa na remont budynku przy ul. Kolejowej, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka.

Miesięczne wynagrodzenie brutto zawodowych rodziców zastępczych, którzy sprawują pieczę nad jednym dzieckiem, wynosić ma teraz nie mniej niż 2,8 tys. zł, w przypadku opieki nad dwójką dzieci – nie mniej niż 2,85 tys. zł, w przypadku trojga dzieci – 2,9 tys. zł. Miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wynosić ma teraz nie mniej niż 3,4 tys. zł. Kolejna zmiana to wysokość wynagrodzenia dla rodziny zastępczej specjalistycznej – nie mniej niż 3 tys. zł, a prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymają 3,7 tys. zł.

Podczas sesji 28 grudnia uchwała została przyjęta 22 głosami. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Na terenie miasta funkcjonuje 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa 30 dzieci. W 2019 r. w 7 rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

To niejedyne działanie wspierające rodziny zastępcze. Na początku grudnia podpisana została umowa między miastem a firmą Kryman na budowę rodzinnego domu dziecka. Koszt inwestycji to 713 tys. zł. Ma ona zostać zrealizowana w tym roku.

– Piecza zastępcza jest bardzo ważną formą pomocy dzieciom dotkniętym sieroctwem społecznym. To właśnie rodziny zastępcze stwarzają warunki do ich harmonijnego rozwoju. Dlatego utworzenie pierwszego w mieście rodzinnego domu dziecka przy ul. Kolejowej 21 ma szczególne znaczenie. Nasza codzienna pomoc rodzinom zastępczym jest wszechstronna: to wsparcie finansowe, pomoc asystentów społecznych z MOPS i doradztwo psychologiczne – komentuje prezydent Michał Litwiniuk.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: