Fundacja Świętego Mikołaja od lat wspiera dzieci na wschodzie Ukrainy

Fundacja Świętego Mikołaja od lat wspiera dzieci na wschodzie Ukrainy

W obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie możemy zapomnieć o najbardziej bezbronnych ofiarach każdej wojny, jakimi są dzieci. Nasza solidarność jest potrzebna dziś bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzieci żyjące najbliżej linii frontu cierpią z powodu chronicznego lęku i niepewności. Dźwięki ostrzału i walki to okrutna codzienność wielu z nich. Od początku 2019 roku Fundacja Świętego Mikołaja pomaga dzieciom z ukraińskiego Mariupola – miasta, które znajduje się pod silnym ostrzałem wojsk rosyjskich.

W wyniku walk na wschodzie Ukrainy w 2014 roku do Mariupola uciekło ok. 100 000 osób, z czego około 58 000 stanowiły dzieci. Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie od trzech lat pomaga dzieciom w wieku szkolnym z rodzin wewnętrznie przesiedlonych, rodzin ubogich i dzieciom z dwóch miejscowych domów dziecka.

Ja i moi rówieśnicy żyjemy pod groźbą użycia broni. Nikt na terytoriach pokojowych nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest, każdego dnia iść do szkoły mijając zniszczone domy albo podczas lekcji po sygnale biec do schronu, jak kłaść się spać i nie widzieć, czy będzie jutro. Mam tylko jedno największe marzenie: obudzić się rano i dowiedzieć się, że na Ukrainie zakończyła się wojna. – Witalij, podopieczny Fundacji Świętego Mikołaja w Mariupolu na Ukrainie.

Od trzech lat prowadzimy w Mariupolu Świetlicę Świętego Mikołaja, kupujemy wyprawki szkolne dla dzieci z domów dziecka, zapewniamy dzieciom pomoc psychologiczną, organizujemy warsztaty dla młodzieży i szkolenia z pierwszej pomocy, a także fundujemy stypendia dzieciom z rodzin w najtrudniejszej sytuacji. W trakcie pandemii dostarczamy także paczki żywnościowe najbardziej ubogim rodzinom z dziećmi. Otwarta przez nas świetlica mieści poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, w której odbywają się bezpłatne zajęcia edukacyjne i arteterapia. Dzieci mogą tam znaleźć spokój, troskliwą opiekę wychowawców i kompleksowe wsparcie psychologiczne. Organizujemy także wyjazdy wakacyjne dla dzieci, kupujemy dzieciom z dwóch miejscowych domów dziecka paczki na święta oraz wyprawki szkolne. Nie ustaniemy w udzielaniu pomocy.  – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

W obliczu działań wojennych na Ukrainie Fundacja Świętego Mikołaja apeluje o solidarność i wsparcie dla dzieci.

Przekaż darowiznę on-line: mikolaj.org.pl/Ukraina  lub na konto: Fundacja Świętego Mikołaja numer: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie.

Od początku konfliktu w 2014 r. ponad 740 placówek edukacyjnych, czyli co piąta szkoła we wschodniej Ukrainie, została uszkodzona lub zniszczona.

Zanim rozpoczęliśmy trzy lata temu działania na rzecz dzieci z Mariupola, poświęciliśmy dużo czasu na znalezienie na miejscu godnych zaufania partnerów lokalnych. Pracujemy z lokalną organizacją od lat działającą na rzecz dzieci, co do rzetelności której jesteśmy całkowicie pewni. Mamy stały, bieżący kontakt i będziemy reagować na bieżąco na potrzeby dzieci. – dodaje Izabela Stawicka, koordynator programu na wschodzie Ukrainy z Fundacji Świętego Mikołaja.

Świetlica Świętego Mikołaja jest miejscem, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas, spotykać się z rówieśnikami i choć na chwilę oderwać się od problemów i strachu, które towarzyszą im każdego dnia. Dzieci rodzin pokrzywdzonych wojną i migrantów wewnętrznych znajdowały w niej dotąd spokojną przystań, gdzie pod okiem pedagogów i psychologów mogły zajmować się tym czym powinny zajmować się dzieci – zabawą i nauką.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy