Dzikiewicz chce zwolnić Maksymiuka z WORD-u

Dzikiewicz chce zwolnić Maksymiuka z WORD-u


BIAŁA PODLASKA Igor Dzikiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, złożył wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego i Rady Powiatu Bialskiego o rozwiązanie umowy o pracę ze swoim zastępcą Arkadiuszem Maksymiukiem. Powodem mają być zmiany struktury organizacyjnej WORD. Dzikiewicz po roku zarządzania ośrodkiem stwierdził, że nie potrzebuje zastępcy.

Dzikiewicz 30 października wystąpił z pismem do Rady Powiatu Bialskiego o wypowiedzenie umowy pracy i płacy swojemu zastępcy i jednocześnie radnemu powiatowemu Arkadiuszowi Maksymiukowi. Z takim wnioskiem zwrócił się również do Zarządu Województwa Lubelskiego, ponieważ WORD jest jedną z jednostek infrastruktury technicznej, podlegającej pod Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

– Zarząd Województwa Lubelskiego odwołał pana Arkadiusza Maksymiuka z funkcji zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. Wniosek do zarządu złożyłem po głębokiej analizie, wynikającej z rocznej pracy w WORD. Etat zastępcy aktualnie uważam za zbędny. O swojej decyzji poinformowałem pana Arkadiusza Maksymiuka przed złożeniem wniosku do Zarządu. Chciałbym także za Państwa pośrednictwem jeszcze raz podziękować mu za wieloletnią pracę na rzecz WORD – mówi Dzikiewicz.

Mimo że dyrektor już oficjalnie dziękuje Maksymiukowi za współpracę, zgodę na jego zwolnienie musi wyrazić jeszcze Rada Powiatu, ponieważ według art. 22 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Celem nadrzędnym tego przepisu jest ochrona stosunku pracy osób, które pełnią funkcję radnych. Rada Powiatu Bialskiego rozpatrzy wniosek o zwolnienie zastępcy dyrektora WORD na grudniowej sesji. Uchwała w tej sprawie będzie poddana głosowaniu.

– W piśmie nie ma przedstawionego konkretnego powodu, dla którego umowa o pracę powinna zostać rozwiązana. Na pewno nie jest to zwolnienie dyscyplinarne. Jedyną przesłanką, podaną w tym piśmie, jest informacja o planowanej zmianie w strukturze jednostki, czyli że w najbliższym czasie w WORD nie będzie takiego stanowiska jak zastępca dyrektora – wyjaśnia Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.

Rada najprawdopodobniej nie przychyli się do wniosku przedstawionego przez Dzikiewicza. – Odbył się klub radnych PSL, na którym radni stwierdzili, że nie poprą tego wniosku – dodaje Kiczyński.

Nieoficjalnie dowiadujemy się, że radni klubu PiS najprawdopodobniej również zagłosują przeciw rozwiązaniu umowy o pracę z radnym PSL.

Sam zainteresowany informacji na temat trwającej procedury wypowiedzenia umowy o pracę z WORD nie komentuje, bo sprawę uważa jeszcze za otwartą. – Nie znam treści tego pisma, dlatego na ten moment nie będę się do niego odnosił. Rozpatrzeniem tego wniosku zajmie się jeszcze komisja, a następnie Rada Powiatu – mówi „Podlasianinowi” Arkadiusz Maksymiuk.

Cały artykuł do przeczytania w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” (nr 3) od 3 grudnia

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: