Dzięki kweście odnowiono kolejne nagrobki

Dzięki kweście odnowiono kolejne nagrobki

Lipiec 2019. Konserwator zabytków Agnieszka Andryszczak przy pracy. Oczywiście w całym przedsięwzięciu uczestniczyło więcej osób. Prace polegały na usunięciu wtórnych nawarstwień z powierzchni kamieni nagrobkowych, ich dezynfekcji i odsoleniu oraz impregnacji wzmacniającej. Zostały też uzupełnione ubytki i uczytelnione inskrypcje

BIAŁA PODLASKA Stowarzyszenie Koło Bialczan jeszcze w listopadzie zamknęło sprawy związane ze zbiórką pieniędzy i renowacją zabytkowych nagrobków na cmentarzu katolickim przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej. Podczas kwesty zebrano w sumie ponad 38 tys. zł.

tych pieniędzy wyremontowanych zostało pięć nagrobków. Jak informuje pełnomocnik stowarzyszenia ds. kwesty i odnawiania nagrobków Leszek Adamski, sprawozdania trafiły do właściwych organów administracji.

Była to już 13 kwesta. Wszystko zaczęło się w 2006 roku. Wtedy to z inicjatywą odnowy nagrobków wystąpiło Stowarzyszenie Koło Bialczan. Wielką aktywność przejawiał w tym dziele nieżyjący już prezes stowarzyszenia Marek Światłowski. Do współpracy przyłączył się ks. dziekan Marian Daniluk z Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, na obszarze której znajduje się nekropolia. A także prezydenci i Rada Miasta kolejnych kadencji oraz pracownicy bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Ochrony Zabytków z jej szefem Janem Maraśkiewiczem. Po śmierci Marka Światłowskiego zapał do kwesty i renowacji nie ustał. Z powodzeniem kontynuuje zadanie aktualny Zarząd Koła z prezesem Waldemarem Godlewskim na czele.

W latach 2007-2018 uzbierano w sumie ponad 340 tys. zł. W połączeniu z dotacją z budżetu miasta (np. w 2018 r. wyniosła ona 15 tys. zł), pozwoliło to na odnowę 61 zabytkowych grobów i tablic inskrypcyjnych. Na pierwszy dzień dwudniowej kwesty zgłosiło się 48 osób. Byli wśród nich członkowie Koła Bialczan, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Michałem Litwiniukiem i przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Broniewiczem. Znalazł się w tym gronie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Kwestujący zostali podzieleni na dwu-trzyosobowe zespoły, rozmieszczone przy każdej z pięciu bram prowadzących do nekropolii. Dwugodzinne dyżury trwały od godziny 9 do 17. Dużo wcześniej, bo już od ósmej, z powodu zaplanowanego wyjazdu, rozpoczął zbiórkę dyrektor gabinetu prezydenta miasta Wojciech Sosnowski.

Wśród kwestujących byli również szefowie wielu różnych instytucji i firm, nauczyciele, dyrektorzy szkół, członkowie bialskiego Rotary czy Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Kwestującym dorosłym pomagali harcerze bialskich drużyn i uczniowie szkół średnich. Efektem pierwszego dnia była kwota niemal 34 tys. zł. 2 listopada zbiórkę pieniędzy prowadzili uczniowie, tak jak w ubiegłych latach reprezentujących I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i ZSZ nr 2. Na kilka dni przed kwestą o dołączenie do niej poprosili reprezentanci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida. Drugiego dnia w puszkach znalazło się ponad 4 tys. zł.

Czytaj więcej w najnowszym wydaniu tygodnika Podlasianin od 30 grudnia

Maciej Wrocki

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: