Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej lubią wiosnę i .... suknie!

Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej lubią wiosnę i .... suknie!

BIAŁA PODLASKA Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej postanowiły poszukać wiosny na terenie swojej szkoły. „Projekt-Suknia” zakładał wykonanie fotografii, której mottem przewodnim było hasło „Damy radę na Brzeskiej”.

 

Dziewczyny początkowo przygotowały „swoje” damy kolorując obrazki, wycinając różne kreacje wieczorowe. Z tak przygotowanymi modelkami ruszyły w poszukiwaniu charakterystycznych motywów dla naszej szkoły. W projekcie wzięły udział: Martyna Osuch, Kasia Kukawska, Karolina Kalenik i Kristina Goroszko. Działania nadzorowały Marta Bąkowska i Laura Czuhan, nauczycielki z tej szkoły.

Warto wspomnieć, że minął już rok działalności projektu edukacyjno-integracyjnego „Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej”. – Powstał z myślą o uczennicach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Projekt gwarantuje działania, w których każda dziewczyna będzie miała równe szanse i możliwości realizacji swojego potencjału. Uczennice, do których adresowany jest projekt, są lub będą aktywne, poszukujące, ciekawe świata. Intencją założenia jest również włączenie do projektu uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Marta Bąkowska, pomysłodawca projektu i nauczycielka pracująca w Zespole Kształcenia Integracyjnego ZSZ Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.

Projekt „Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej” opiera się głównie na metodzie twórczego rozwiązywania problemów i myśleniu projektowym. Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań poprzez wykorzystywanie specyficznych metod pracy, pobudzających kreatywność.

Myślą przewodnią projektu jest założenie, że „dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową”.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: