Zadbali o cmentarz w Kozłach

Zadbali o cmentarz w Kozłach

GMINA ŁOMAZY Cmentarz wojenny w Kozłach to miejsce, gdzie spoczywa dziesięciu żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. W tym roku został on ogrodzony, odnowiony i uporządkowany.

Cmentarz wojenny żołnierski z I wojny światowej w Kozłach został założony w 1916 roku przez Służby Grobownicze Armii Austro-Węgierskiej dla poległych żołnierzy. Znajdują się tam trzy mogiły, w których pochowano dziesięciu żołnierzy – Polaków, Rosjan i Austriaków – poległych w czasie wojny. Bitwa pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjski toczyła się 15 sierpnia 1915 roku. Wśród pochowanych są wcieleni do tych armii Polacy.

Cmentarz znajduje się w miejscowości Kozły (gmina Łomazy) przy granicy z Kolembrodami (gmina Komarówka Podlaska), przy drodze powiatowej Łomazy-Kozły-Kolembrody. Obiekt posiada założenie na planie zbliżonym do kwadratu, z obwałowaniem ziemnym i wejściem od strony wschodniej.

– W tym roku uporządkowano teren, usunięto liczne samosiewy drzew i krzewów oraz oznakowano teren. Cmentarz został ogrodzony, wykonano chodnik oraz postawiono kamień wraz z wmurowaną tablicą informującą o tym miejscu – informuje Urząd Gminy Łomazy. Na odnowienie cmentarza gmina pozyskała 2500 zł z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

Justyna Madan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: