Wybierzmy wspólnie nasze autorytety

Wybierzmy wspólnie nasze autorytety

PLEBISCYTY Po doskonałym przyjęciu ubiegłorocznej edycji plebiscytu Nasz Autorytet, w tym roku chcemy po raz drugi wyłonić i docenić osoby, które nas inspirują, których postawa buduje, a zachowanie umacnia w przekonaniu, że mamy wzorce do naśladowania w swoim otoczeniu. Bo autorytety są potrzebne zawsze i każdemu. Oddziałują na emocje, sposób myślenia, często wpływają na podejmowane przez nas decyzje. A w życiu ważne jest, by otaczać się cudownymi ludźmi.

By tego typu osobowe perły wyłowić, Stowarzyszenie Przez Pryzmat oraz tygodnik „Podlasianin” potrzebują pomocy naszych Czytelników. Wskażcie nam, kogo warto wyróżnić w tym plebiscycie, kto z Waszego otoczenia zasługuje na ten zaszczytny tytuł za 2019 rok. Każdy z naszych Czytelników może zaproponować swoich kandydatów, a z nazwisk, które pojawiać się będą w Waszych propozycjach najczęściej, stworzymy ostateczną listę, którą opublikujemy 28 stycznia. Swoje propozycje można zgłaszać na wydrukowanym obok kuponie, mailowo (kontakt@podlasianin.com.pl) lub na naszym profilu facebookowym (Tygodnik Podlasianin) – najpóźniej do piątku 24 stycznia.

Spośród tych wszystkich kandydatów Kapituła Plebiscytu (jej skład podajemy za tydzień) wybierze po pięć osób z każdej kategorii, na które począwszy od 4 lutego będzie można głosować – na kuponach wyciętych z tygodnika oraz na stronie www.podlasianin.com.pl. Głosowanie naszych czytelników pokaże, kto cieszy się w naszym regionie największym uznaniem i kto może być uznawany za autorytet w poszczególnych dziedzinach. Laureatom wręczymy statuetki podczas specjalnej gali.

Kategorii jest pięć. Są to: kultura, działalność charytatywna, edukacja/oświata, sport i rekreacja oraz życie codzienne. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji. O terminie rozstrzygnięcia i szczegółowych zasadach głosowania poinformujemy w kolejnych wydaniach.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: