Wspólna strategia na rzecz lobbingu

Wspólna strategia na rzecz lobbingu
fot. UG Terespol

Do stowarzyszenia należą gminy: Tuczna, Terespol, Janów Podlaski, Konstantynów, Kodeń, Łomazy, Piszczac, Sławatycze, Zalesie, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno oraz gmina Hanna z powiatu włodawskiego

POWIAT BIALSKI Dwanaście samorządów podpisało list intencyjny dotyczący wspólnej strategii rozwoju przygranicznego obszaru funkcjonalnego na lata 2020-2030. Jednym z jej elementów jest turystyka. Gminy chcą również wykorzystać potencjał i bliskość nowego Jedwabnego Szlaku.

Spotkanie przedstawicieli dwunastu samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywne Pogranicze odbyło się 14 czerwca w Urzędzie Gminy Terespol. Koalicja powstała pięć lat temu, a jej głównym celem miało być wspólne pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację projektów.

- Idea Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego pod nazwą Aktywne Pogranicze zrodziła się około pięć lat temu. Na początku przystąpiło do niego siedem gmin. Myśleliśmy o wspólnej polityce energetycznej, szczególnie fotowoltaicznej. W krótkim czasie do obszaru funkcjonalnego dołączyły kolejne samorządy. Zależało mi na tym, żeby ofertę każdej gminy uzupełniały atrakcje pozostałych - mówi Zygmunt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna, będący inicjatorem powstania stowarzyszenia.

Jedną z korzyści działania pod szyldem Aktywnego Pogranicza są dodatkowe punkty, a więc większe szanse w konkursach na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wśród gmin, które obecnie realizują w ten sposób projekty zgłoszone do wspólnej strategii, są m.in. Terespol, Tuczna, Kodeń i Zalesie. W gminie Terespol wyremontowany został budynek należący do fortyfikacji Twierdzy Brzeskiej i zaadaptowany na obiekt muzealny. W Tucznej rozszerzono sieć kanalizacyjną i wodociągową.

- Jesteśmy w trakcie realizacji projektu partnerskiego, do którego należy siedem samorządów. Zakłada on budowę wież widokowych, przystani kajakowej w Nowosiółkach, zaplecza sanitarnego w Łomazach i schroniska turystycznego w Sławatyczach. Na inwestycję pozyskaliśmy niemal 2,5 mln zł. Chcemy ją zintegrować ze szlakiem turystycznym Green Velo tak, by ruch rowerowy przekierować również na gminy ościenne. Z pewnością w ofercie turystycznej znajdą się również miejsca noclegowe - informuje Litwiniuk. Zakłada, że projekt okaże się dźwignią do pobudzenia aktywności oddolnej.

Samorządy chcą wykorzystać potencjał naturalnego ukształtowania terenu, rzek Bug i Krzna, ale też pójść w kierunku produktu regionalnego i drobnej wytwórczości. Łączyć ma również Nowy Szlak Jedwabny, który będzie promieniował na okoliczne gminy.

Czytaj więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 26 od 25 czerwca

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: