Wolski nowym prezesem Eko-Bugu

Wolski nowym prezesem Eko-Bugu

GMINA TERESPOL Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Kobylanach, zaopatrujące w wodę gminę Terespol i kilka miejscowości w gminach Zalesie i Kodeń, ma nowego prezesa. Jest nim 42-letni Bogusław Wolski.

Zmiana kierownictwa spółki nastąpiła po tragicznej śmierci dotychczasowego prezesa Wojciecha Panasiuka, który zginął 21 listopada w wypadku drogowym. Panasiuk funkcję prezesa pełnił przez 17 lat. Został zapamiętany jako człowiek zaangażowany w pomoc innym, wytrwały i konsekwentny w działaniu, co niewątpliwie miało wpływ na umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Spółka Eko-Bug powstała w 1998 roku. Jest to pierwsza spółka komunalna w gminie. Jej powstanie, na bazie przekształconego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy, podyktowane było chęcią rozwoju firmy komunalnej, która swoje usługi mogłaby świadczyć na terenie również innych samorządów. Taką możliwość zawarto w statucie spółki, jednocześnie określając zakres działania firmy.

Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług komunalnych, a konkretnie zaopatrywanie w wodę i odprowadzenie ścieków. Wodę do sieci dostarcza gminne ujęcie w Koroszczynie, z którego zaopatrywane są 32 miejscowości w gminach Terespol, Zalesie i Kodeń.

Rada Nadzorcza spółki na funkcję prezesa zarządu powołała 42-letniego Bogusława Wolskiego z Chotyłowa. Wolski ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Transportu na Politechnice Radomskiej. Ma 19-letni staż pracy, m.in. na stanowiskach technik robót elektrycznych, kierownik robót elektrycznych, podinspektor ds. infrastruktury i budynków oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Kierowanie spółką Wolski rozpoczął 24 listopada.

(sb)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: