Warsztaty dla seniorów w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach

Warsztaty dla seniorów w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach

GMINA TERESPOL Gminne Centrum Kultury w Kobylanach zaprasza seniorów do udziału w warsztatach rękodzielniczych pod hasłem „Pamiętamy o naszych bohaterach”. To kolejne działanie realizowane w ramach w ramach dofinansowania z programu Niepodległa.

Warsztaty odbędą się 26 października w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach w godz. 18.00 – 20.00

Celem tego działania jest aktywizacja osób starszych oraz promowanie postaw patriotycznych. W ramach warsztatów zostaną przygotowane okolicznościowe proporczyki, którymi zostaną udekorowane groby i mogiły wojenne na terenie gminy Terespol.

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach realizuje projekt pod nazwą „… bo Niepodległa jest dla wszystkich”. Dzięki dofinansowaniu z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” zaplanowano szereg działań m.in.:
wystawę pt. „Historia 34 Pułku Piechoty” wraz z prelekcją; warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Kto Ty jesteś?”; warsztaty kulinarne pt. „Kulinarne dziedzictwo naszej małej ojczyzny”; warsztaty rękodzielnicze dla seniorów pt. „Pamiętamy o naszych bohaterach”; warsztaty fotograficzne pt. „Poznajemy naszą historię – zabytki Gminy Terespol w obiektywie”; „wirtualny spacer” po fortyfikacjach Twierdzy Brzeskiej położonych na terenie Gminy Terespol, oraz
Ognisko dla Niepodległej w dniu 11 listopada, które będzie podsumowaniem zadania.

Realizacja projektu ma na celu wzmocnić poczucie wspólnoty w oparciu o wartości takie jak patriotyzm, wolność, wspólne dziedzictwo kulturowe i tradycja. Jednym z celów jest upowszechnienie wiedzy o lokalnych wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy