W Terespolu będzie wiadukt

W Terespolu będzie wiadukt

Stacja w Terespolu przechodzi modernizację. Uzupełnieniem inwestycji będzie rozbudowa układu torów. Do 2023 roku ma też zostać wybudowany wiadukt

TERESPOL Przebudowa przejazdu kolejowego oraz drogi wojewódzkiej, będącej główną arterią miasta, ma usprawnić komunikację i zwiększyć bezpieczeństwo, a docelowo wpłynąć na rozwój całego regionu. List intencyjny, będący preludium do rozpoczęcia inwestycji, podpisali 31 sierpnia: miasto Terespol, PKP Polskie Linie Kolejowe SA i samorząd województwa lubelskiego.

Współpraca dotyczy budowy bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Wojska Polskiego. List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie do 2021 roku. Wiadukt ma powstać do 2023 roku.

– Terespol, choć jest niewielkim miastem, to ze względu na swoje położenie ma ogromne znaczenie. Cieszy to, że dzięki dobrym decyzjom rządu miasto może się rozwijać. Jestem przekonany, że kolejne inwestycje spowodują, że mieszkańcom będzie się łatwiej żyło – mówi burmistrz Terespola Jacek Danieluk.

Inwestycja ma zapewnić bezpieczną przeprawę przez tory dla pieszych, rowerzystów i kierowców oraz usprawnić układ komunikacyjny miasta. – Ulica, przy której obecnie zlokalizowany jest przejazd kolejowy, jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Obecnie przejazd jest często zamknięty, czas oczekiwania wynosi czasami nawet 40 minut. Trzeba pamiętać, że ruch składów z Azji do Europy w ciągu najbliższych lat znacznie się zwiększy. Gdyby nie planowana inwestycja, Terespol praktycznie byłby odcięty. Budowa dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania spowoduje, że ruch będzie płynny – dodaje włodarz.

List intencyjny w sprawie budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 podpisano 31 sierpnia

Zwiększenie liczby składów ma związek z rozbudową suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach. Celem inwestycji w rejonie przejścia granicznego jest wzrost transportu kolejowego na Bliski Wschód. – Chcemy zwiększyć moc przeładunkową i przepustowość portu. W ubiegłym roku obsłużyliśmy 3600 pociągów, dwa lata temu było to niespełna tysiąc. Zapowiadane inwestycje podniosą zdolność przewozową i infrastrukturalną – zapowiada Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Docelowo terminal przeładunkowy ma obsługiwać ponad 50 pociągów na dobę.

Przedsięwzięcie wpisuje się w szereg działań mających na celu wykorzystanie inicjatywy szlaku wymiany gospodarczej pomiędzy Chinami a Europą. – Nasza spółka otrzymała wielki kapitał w postaci 70 mld złotych przeznaczonych na poprawę polskiej infrastruktury kolejowej. W Terespolu już prowadzimy zadania inwestycyjne, które mają na celu zwiększenie przewozu towarów. To mogłoby skutkować uciążliwościami dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, stąd z wyprzedzeniem podejmujemy działania związane z budową wiaduktu – wyjaśnia Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK SA.

W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, które obejmuje budowę na terespolskiej stacji 10 szerokich torów przeznaczonych do obsługi pociągów rosyjskich. Efektem będzie możliwość obsługi większej liczby składów również w zakresie kontroli celno-granicznej, która będzie się tam odbywała. Przejście w Terespolu przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 36 od 3 września

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: