W niedzielę wybieramy prezydenta

W niedzielę wybieramy prezydenta

REGION Już w najbliższą niedzielę głosować będziemy w wyborach na prezydenta RP. Ograniczona przez koronawirusa kampania zakończy się w piątek o północy. Co powinniśmy wiedzieć, zanim pójdziemy do lokali wyborczych?

To będą wyjątkowe wybory. Pierwsze w najnowszej historii, których termin został zmieniony – za sprawą zagrożenia koronawirusem. W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań zrezygnowano z terminu 10 maja. W międzyczasie zmienił się jeden z kandydatów i wydrukowane w pośpiechu karty do głosowania poszły do kosza, a wraz z nimi 70 mln zł.

W wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca każdy wyborca miał wybór, czy zagłosować tradycyjnie (w lokalu wyborczym), czy korespondencyjnie (decyzję trzeba było podjąć do 16 czerwca). Wyborca może zagłosować poza miejscem zamieszkania, jeżeli do 23 czerwca w swoim urzędzie gminy złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, gdzie będzie przebywał.

Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.
Nie tylko tradycyjnie

W przypadku wyborów korespondencyjnych, urząd miasta lub gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie braku skrzynki pocztowej albo gdy skrzynka uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, będzie można go odebrać w placówce pocztowej – ale tylko w ciągu jednego dnia. Zawiadomienie będzie zostawione w drzwiach mieszkania.

Zaklejoną kopertę z kartą do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej. Tam umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej wyborca wkłada również oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. Kopertę zwrotną trzeba zakleić i najpóźniej 26 czerwca wrzucić do skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczyć do swojego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Można też w dniu wyborów, osobiście lub poprzez kogoś innego, przynieść kopertę do swojego lokalu wyborczego.
Mało kto korespondencyjnie

– W Białej Podlaskiej wpłynęły 204 wnioski w sprawie głosowania korespondencyjnego. 18 czerwca zostały przygotowane pakiety wyborcze i w ciągu najbliższych dni zostaną dostarczone mieszkańcom poprzez Pocztę Polską. Apelujemy o uważne przygotowanie dokumentów zwrotnych – mówi Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik Urzędu Miasta. – Trwa przygotowywanie lokali wyborczych. W większości siedzibami obwodowych komisji wyborczych są placówki oświatowe i kulturalne, ale korzystamy też z gościnności Państwowej Szkoły Wyższej, firmy Pol-Kres Edwood, Dariusz Głowacki DAGO, Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Społecznej Szkoły Podstawowej, Medycznego Studium Zawodowego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego – wylicza rzecznik. Tradycyjnie komisje pracować będą w obwodach specjalnych, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i Zakładzie Karnym.

Wyborcy mogą liczyć na bezpieczeństwo i zapewnienie zasad higieny. – Dla członków komisji wyborczych zostało złożone zapotrzebowanie na rękawiczki, maski, przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni – słyszymy.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy