Trzej nowi radni w Sejmiku, każdy ma związek z Białą

Trzej nowi radni w Sejmiku, każdy ma związek z Białą

REGION Na grudniowej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego wyłoniono nowego wicemarszałka, który zastąpił wybranego na posła Dariusza Stefaniuka. Do składu Sejmiku dołączyło także trzech radnych (w miejsce wybranych posłów i senatora).

Wicemarszałkiem, za Dariusza Stefaniuka, został wybrany Michał Mulawa, dotychczasowy przewodniczący Sejmiku. Jest on absolwentem wydziału politologii UMCS w Lublinie na specjalności samorząd terytorialny i polityka lokalna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim czy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Do składu Sejmiku weszło także trzech radnych, którzy zastąpili wybranych na posłów: Riada Haidara i Krzysztofa Grabczuka oraz na senatora – Jacka Burego. Pierwszym z nich jest Krzysztof Gałan. To absolwent bialskiej filii AWF. Od 38 lat pracuje jako nauczyciel. Obecnie jest dyrektorem w Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.

Kolejny – Adam Wasilewski – jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od 1980 roku pracuje w Politechnice Lubelskiej, gdzie na Wydziale Budownictwa i Architektury stworzył specjalistyczne laboratorium dydaktyczno-badawcze, w którym prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizyki budowli. W latach 1994-2005 pełnił funkcję prodziekana i prorektora Politechniki Lubelskiej. Był wieloletnim członkiem Senatu uczelni oraz Konwentu w PWSZ w Chełmie i w PSW w Białej Podlaskiej, gdzie również pracował i prowadził laboratoria dydaktyczne. W latach 2006-2010 był prezydentem Lublina.

Tadeusz Kochanowski jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Administracji w Warszawie. W latach 1967-1968 zdobywał doświadczenie zawodowe w Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego w Drwalewie k/Grójca. Pracował w Bialskich Fabrykach Mebli w Białej Podlaskiej. Od 1976 r. do chwili obecnej pracuje w Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest dyrektorem Biura Rady Regionalnej w Białej Podlaskiej. W latach 2005-2008 pracował w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie, na stanowisku kierownika Biura Terenowego w Białej Podlaskiej. Jest sekretarzem Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W latach 1995-2000 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej SdRP w Białej Podlaskiej, następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatowej SLD w Białej Podlaskiej. Aktualnie jest członkiem Rady Powiatowej w Białej Podlaskiej i członkiem Rady Wojewódzkiej w Lublinie.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: