Terespol z eksponatami od PKP

Terespol z eksponatami od PKP

Organizacje informujące o historii oraz roli kolei otrzymają semafory, urządzenia sterowania ruchem z posterunków dyżurnych ruchu i elementy torów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazują wyeksploatowany sprzęt, który jest wykorzystywany jako eksponaty i zwiększa atrakcyjność ekspozycji. Do Żagania, Terespola i Choszczna trafiły kolejne urządzenia.

 

Od kilku lat Polskie Linie Kolejowe na bieżąco przekazują zainteresowanym organizacjom elementy toru i urządzeń, które są wycofywane z eksploatacji. Przedmioty zyskują nową ważną rolę. – Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów urządzeń kolejowych oraz taboru stowarzyszeniom oraz miłośnikom kolei. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty  które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej, stają się eksponatami muzealnymi i źródłem informacji o kolei – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Od lat wspieramy instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki oraz promujące wiedzę o kolei. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest również w edukacji przyszłych pracowników kolei – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu trafiły: aparat blokowy dwunastookienkowy z 1955 r. i aparat blokowy czterookienkowy z 1928 r. oraz tarcza manewrowa.

Więcej w wydaniu papierowym „Podlasianina” z 8 marca.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: