Szkoła zawodowa to dobry wybór

Szkoła zawodowa to dobry wybór

 

EDUKACJA Szkoły Rzemieślnicze prowadzą właśnie rekrutację na przyszły rok szkolny 2020/2021. Oferta jest bogata, a istotną korzyścią przy wyborze tej właśnie szkoły jest możliwość nauki zawodu u lokalnych przedsiębiorców, co jest kluczowe, by potem znaleźć dobrą pracę.

Już w kończącym się właśnie roku szkolnym nastąpiło zwiększenie naboru do klas pierwszych w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, co spowodowało lepsze postrzeganie rzemiosła w lokalnym środowisku i pozwoliło na dalsze prowadzenie Szkół Rzemieślniczych.

Wybór tej właśnie szkoły to gwarancja nie tylko nauki w teorii, ale także świetnego przygotowania do wykonywania zawodów. Pracodawcy bowiem przyjmują i będą przyjmować do swoich zakładów uczniów, którzy kształcą się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I Stopnia. Świadczą o tym podpisywane z pracodawcami porozumienia o współpracy.

Założenia reformy szkolnictwa zawodowego, wprowadzonej 1 września 2017 r., opierają kształcenie zawodowe na współpracy szkół właśnie z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Wybór Szkół Rzemieślniczych to możliwość wykształcenia pracownika dopasowanego do potrzeb własnego zakładu i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.

Plan lekcji umożliwia realizację nauki zawodu w zakładach dostosowanych do potrzeb pracodawców. W szkole zaplanowane jest prowadzenie kursów z przedmiotów teoretycznych, co sprawia, że pracodawcy mają realny wpływ na realizację kursów oraz ich termin.

Ważnym plusem jest też wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i udział pracodawców w życiu szkoły oraz wpływ na jej funkcjonowanie. Uczniom oferowana jest pomoc w kompletowaniu dokumentów do egzaminu, a egzaminy praktyczne i teoretyczne odbywają się na miejscu.

Korzyści dla uczniów jest jednak więcej. To m.in. szeroki wybór zawodów dostosowanych do zainteresowań kandydatów, prawo jady kategorii B za darmo dla uczniów, którzy w pierwszej i drugiej klasie osiągnęli średnią 4,75, wynagrodzenie za pracę i naukę, podręczniki i przybory szkolne dostępne w szkole, bezpłatne zagraniczne staże zawodowe i wycieczki, udział w projektach finansowanych z pieniędzy UE i Fundacji Polsko-Niemieckiej, nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych na miejscu (brak kosztów utrzymania, wyżywienia i podróży do Centrów Kształcenia na terenie całej Polski), możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych (siłownia, siatkówka), indywidualne podejście do każdego ucznia oraz zajęcia praktyczne w najlepszych zakładach rzemieślniczych powiatu bialskiego, zrzeszonych w bialskim Cechu.

Na koniec edukacji przewidziany jest jeden egzamin czeladniczy na koniec nauki. Po ukończeniu szkoły jest możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, czyli praca na własny rachunek. Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na poziomie średnim i policealnym.

Więcej informacji o szkole na http://www.cechbialski.com.pl/szkola/

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: