Sukces naukowy Przemysława Litwiniuka

Sukces naukowy Przemysława Litwiniuka

REGION Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i lider PSL w powiecie bialskim Przemysław Litwiniuk pochwalił się na portalu społecznościowym otrzymaniem nagrody rektora SGGW za osiągnięcia naukowe. Udało nam się dotrzeć do wyróżnionej publikacji książkowej, która – według wpisu autora – ma być „ważna dla ochrony praw wnioskodawców i beneficjentów PROW”.

Przemysław Litwiniuk, radca prawny z Międzyrzeca Podlaskiego i doktor habilitowany nauk prawnych, w grudniu 2018 roku, nakładem wydawnictwa SGGW, opublikował monografię naukową pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego”. Przekonuje w niej, że PROW, na którego realizację przeznaczono ponad 13 miliardów złotych, jest nie tylko dokumentem programowym, ale również źródłem prawa. Co to, jego zdaniem, oznacza?

– Skoro PROW jest przyjmowany w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, która jest aktem prawa pochodnego Unii Europejskiej, to jego postanowienia o charakterze normatywnym, w przypadku ich niezgodności z polskimi ustawami lub rozporządzeniami, mają pierwszeństwo zastosowania, jeśli są korzystniejsze dla podmiotów ubiegających się lub rozliczających wsparcie z Programu – uważa wykładowca SGGW.

Pogląd ten, odmienny od dotychczasowego stanowiska sądów administracyjnych i doktryny prawa, spotkał się z akceptacją recenzentów publikacji. – Jestem przekonany, że poglądy autora będą wykorzystywane w praktyce orzeczniczej i pozwolą na wyeliminowanie problemów teoretycznych, przed jakimi stają sądy, gdy przychodzi im oceniać miejsce PROW w polskim systemie źródeł prawa – napisał w cytowanej na okładce książki recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marcin Wiącek, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim.

Podobnie, z uznaniem o monografii autorstwa Litwiniuka wypowiada się prof. dr hab. Paweł Czechowski, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jak podkreśla, praca jest nowatorska w zakresie problematyki prawnej i bardzo przydatna w zakresie wykładni prawa.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 41

Jacek Korwin

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: