Sto lat ochotników z Janowa Podlaskiego

Sto lat ochotników z Janowa Podlaskiego

30 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Podlaskim świętowała okrągły jubileusz 100-lecia istnienia

GMINA JANÓW PODLASKI W ramach Dni Janowa Podlaskiego obchodzono hucznie w niedzielę 30 czerwca okrągły jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Podlaskim. Były gratulacje, medale i odznaczenia.

Po mszy św. w intencji strażaków, odprawionej o godz. 11.30 w janowskiej bazylice mniejszej, uroczystość przeniosła się na stadion sportowy przy ul. Narutowicza. Na czele pochodu strażackiego szła orkiestra dęta z OSP Rossosz. Na stadionie prezes janowskiej OSP Grzegorz Kaczmarek i druhna Maja Fila przybliżyli historię jednostki.

Jak usłyszeliśmy, władze carskie w ramach represji po powstaniu w 1863 r. nie pozwalały na zorganizowanie straży pożarnej. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1919 r., decyzją Rady Miejskiej w Janowie Podlaskim pod przewodnictwem burmistrza Aleksandra Józefackiego i proboszcza tutejszej parafii ks. Ludwika Kalickiego, 2 stycznia 1919 roku zatwierdzono działalność OSP (która nieoficjalnie działała w podziemiu). Współzałożycielami byli: Teodor Cypel, Aleksander Grzesiuk, Stanisław Ignatowicz, Stanisław Michałowski, Józef Mironiuk, Antoni Naumiuk, Michał Rogulski i Stanisław Żołyński.

– Nadrzędnym celem janowskiej OSP było zabezpieczenie przeciwpożarowe w mieście i okolicy oraz niedopuszczenie do tak wielkich pożarów, jakie miały miejsce w 1915 i 1916 r., kiedy spłonęło kilkaset budynków – mówił Kaczmarek. Pierwszym prezesem był Aleksander Józefacki, drugim Jan Caruk, obecnie Grzegorz Kaczmarek. Naczelnikami od chwili powstania janowskiej OSP kolejno byli: Antoni Naumiuk, Stanisław Ignatowicz, Józef Mironiuk, Wacław Wawrzyniuk, Zdzisław Zdanowski, Tadeusz Rogulski, Benedykt Caruk, Stanisław Syrokosz oraz jeszcze żyjący Kazimierz Kulicki, Zbigniew Krzewski, Ryszard Rogulski, Andrzej Klimkiewicz, a obecnie Roman Kalinowski.

Pierwszą strażnicą był drewniany budynek przy pomieszczeniu Urzędu Miasta. Już w 1926 r. OSP w Janowie Podlaskim został nadany sztandar. Rok później straż ugasiła groźny pożar w miejscowym Seminarium Duchownym i zapobiegła pożarowi w XVII-wiecznej kolegiacie. Nowa, murowana remiza strażacka przy ul. Bialskiej wybudowana została w 1928 r., przy pomocy finansowej Rady Miejskiej Janowa Podlaskiego. Po wojnie przez długi okres OSP Janów Podlaski dysponowała bardzo skromnym zapleczem sprzętowym. Ogromne zaangażowanie strażaków-ochotników i ich poświęcenie w pracy przy odbudowie jednostki sprawiły, że władze powiatowe i wojewódzkie zaczęły wspomagać finansowo i sprzętowo janowską straż. 15 marca 1995 roku, decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, OSP Janów Podlaski została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie liczy 41 członków, w tym czterech honorowych: Ryszard Boś, Jerzy Michałowski, Christopher Norblin i Wacław Wawrzyniak.

Cały artykuł dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 28 od 9 lipca

Jacek Korwin

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: