Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim

BIAŁA PODLASKA 28 sierpnia rozpocęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy mogą oddawać głosy na 20 inicjatyw. Po raz pierwszy, oprócz typowo inwestycyjnych, pojawiły się także pomysły związane z rozwijaniem więzi społecznych.

Głosowanie w formie papierowej (na kartach do głosowania) trwa do 7 września, a poprzez internet – do 10 września. Karty można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Miasta. Po zagłosowaniu należy ją złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00. Każdy może oddać głos na dwa projekty: jeden mały i jeden duży.

Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach. Za nieważne uznaje się głosy: oddane kilka razy przez jedną osobę, oddane tylko na jeden projekt, na kartach niekompletnych, na kartach niepodpisanych, oddane przez osoby nieuprawnione.

Tegoroczny Budżet Obywatelski opiewa na 1,8 mln zł, a projekty zostały podzielone na małe i duże – o klasyfikacji decyduje wartość inwestycji/zadania. Głosować mogą mieszkańcy Białej Podlaskiej: dorośli oraz niepełnoletni (upoważnienie podpisują opiekunowie).

ramka 1

Projekty duże:

1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej (II etap).

2. "Aktywna Biała" – streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych.

3. Skatepark przy ul. Świerkowej.

4. Poprawa infrastruktury na osiedlach wielorodzinnych na terenie miasta.

Projekty małe:

5. „Nasz Wspólny Świat” – koncert nie tylko Gwiazd dla Białej Podlaskiej.

6. Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpie.

7. Przebudowa ul. Małej oraz wymiana oświetlenia i nagłośnienie hali sportowej SP 3.

8. Budowa parkingu i oświetlenia wraz z dostępem do drogi publicznej dla budynków Terebelska 45A, 47, 47C.

9. Parking przy ul. Langiewicza przy Społecznej SP im. Henryka Sienkiewicza.

10. Historia Bialskiego Lotnictwa – mural i izba pamięci.

11. Rozbudowa strefy rekreacyjnej "Janowska ARENA" – poprawa warunków bytowych mieszkańców osiedla.

12. Aktywny Senior – warsztaty rozwijające pamięć i koncentrację.

13. Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Rewakowicza.

14. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zygmunta Starego.

15. Ulica Długa bez mandatów.

16. "Teraz będziemy razem inaczej" – pomagamy dzieciom i młodzieży z miasta Biała Podlaska.

17. Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK – rozbudowa18KREATYWNI W AKCJI – naukowy plac zabaw.

19. "Leśny zakątek" – edukacyjna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym.

20. Modernizacja parkingu oraz terenów zielonych – podwórko między blokami przy ul. Piłsudskiego 45 i 47.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy