Recytowali wiersze Mickiewicza

Recytowali wiersze Mickiewicza

BIAŁA PODLASKA "Polak, chociaż stąd między narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny…" – ten fragment utworu Adama Mickiewicza był mottem finału IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs odbył się 27 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza. Uczestników przywitał wicewojewoda Robert Gmitruczuk. – Dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują i upowszechniają pamięć o Mickiewiczu oraz o tym, że jesteśmy dumnym, ważnym i liczącym się europejskim państwem i narodem – powiedział. Nawiązał też do obchodów przez Polskę 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Po części oficjalnej przyszedł czas na konkursowe prezentacje. Wiersze Mickiewicza recytowało 47 uczniów z Białej Podlaskiej, Chotyłowa, Janowa Podlaskiego, Konstantynowa, Kożuszek, Leśnej Podlaskiej, Łomaz, Małaszewicz, Piszczaca, Rokitna, Sitnika, Woskrzenic Dużych i Wólki Dobryńskiej.

Wykonania oceniało jury w składzie: prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego dr hab. Violetta Machnicka, dr Barbara Stelingowska z UPH w Siedlcach i dr Przemysław Kaliszuk z UMCS w Lublinie. – W trakcie obrad jury uczestnicy konkursu zostali podjęci przez organizatora słodkim poczęstunkiem. Obejrzeli również prezentację wokalno-taneczną przygotowaną we współpracy uczniów ZSO nr 2 i Szkoły Tańca Kontra – relacjonuje Elżbieta Mojsa, koordynator konkursu.

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy udziału w konkursie. Najlepszym wręczone zostały nagrody książkowe przez prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, dyrektora Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzatę Bogusz oraz dyrektora delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzatę Kiec.

Czas na wyniki

Wśród uczniów szkół podstawowych klas 4-6 I miejsce zajęła Julia Malczuk ze SP w Leśnej Podlaskiej, II – Bartłomiej Juszkiewicz z SP w Konstantynowie, a III – Maciej Koszołko z SP w Woskrzenicach Dużych. Wyróżnienia przyznano Mikołajowi Filipiukowi z SP w Kożuszkach i Klarze Gabir ze SP nr 6 w Białej Podlaskiej.

W drugiej kategorii, uczniowie klas 7-8 i trzeciej gimnazjalnej, zwyciężył Maciej Golba z Zespołu Szkół w Łomazach. II miejsce przyznano Karolinie Semeniuk z SP w Woskrzenicach Dużych, a III – Michalinie Arteckiej z PG w Chotyłowie. Wyróżnienia otrzymali Katarzyna Bazyluk z Gimnazjum w Rokitnie i Aleksander Przybysz z PG nr 5 w Białej Podlaskiej.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy