Prezydent opowie o pomocy przedsiębiorcom (LIVE)

Prezydent opowie o pomocy przedsiębiorcom (LIVE)
fot. nadesłane

BIAŁA PODLASKA Przedsiębiorcy wielu branż znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, stając przed trudnym wyborem: zwolnienie pracowników czy zawieszenie działalności. Mówią zgodnie: rząd nam nie pomaga na tyle, żebyśmy mogli przetrwać ten trudny czas. Pomoc szykuje prezydent Michał Litwiniuk.

 

O jakiej pomocy mowa? – Przypomnę, że już trzy tygodnie temu informowałem o możliwości występowania przez przedsiębiorców, na podstawie dotychczas istniejących przepisów, z wnioskiem do prezydenta miasta o zastosowanie ulg w zapłacie podatków lokalnych. Wynikają one z ustawy Ordynacja podatkowa. Przedsiębiorcy mogli też występować do prezesa ZGL z wnioskiem o odroczenie terminu płatności czynszu za wynajem lokali. Po ukazaniu się przepisów nowej specustawy z 2 kwietnia 2020 r., przystąpiłem ze współpracownikami z Urzędu Miasta do przygotowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Konsultujemy te rozwiązania z przedsiębiorcami i w tym tygodniu projekt uchwały przedłożę Radzie Miasta. Podobne rozwiązanie przygotowujemy wobec najemców lokali z zasobów ZGL. Trzeba mieć świadomość, że są to działania kosztowne dla budżetu miasta, ale podejmujemy je ze świadomością konieczności wsparcia naszych przedsiębiorców oraz tworzonych przez nich miejsc pracy w Białej Podlaskiej – odpowiada prezydent Michał Litwiniuk.

 

Czas więc na kolejne działania ze strony miasta, o których prezydent poinformował 15 kwietnia. - Przygotowaliśmy projekty uchwał o zwolnieniu przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, od podatku od nieruchomości oraz od opłaty prolongacyjnej na okres 3 miesięcy - podkreśla Michał Litwiniuk, który wspomniane propozycje omawiał w magistracie z Leszkiem Horegladem, prezesem Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej - współinicjatorem projektu.

 

Podobne rozwiązania przygotowane zostały wraz z zarządem miejskiej spółki ZGL dla przedsiębiorców wynajmujących od niej lokale. Szczegóły zostaną przedstawione jutro podczas spotkania live o godz. 20.00, odbędzie się on na profilu Facebookowym prezydenta.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: