Prezes Wod-Kanu skazany prawomocnym wyrokiem

Prezes Wod-Kanu skazany prawomocnym wyrokiem

Prezes WodKan

GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI Sąd Okręgowy w Lublinie uznał Mirosława K., byłego wójta gminy Międzyrzec Podlaski, winnym niedopełnienia obowiązków służbowych. Sprawa dotyczy modernizacji sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krzewicy, prowadzonej w latach 2012-2013. Wyrok jest prawomocny.

Poprzedni wyrok w tej sprawie zapadł 24 stycznia w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Mirosławowi K. wymierzono wtedy karę trzech miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając ją na dwa lata tytułem próby.

– Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, wyrokiem z 24 stycznia 2018 roku, uznał oskarżonego Mirosława K. za winnego niedopełnienia obowiązku służbowego – informuje Magdalena Dobosz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie. Sprawa dotyczy okresu od 24 października 2012 r. do 18 grudnia 2013 r., kiedy to Mirosław K., będąc wójtem gminy, nie dopełnił obowiązku służbowego i nie dokonał zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego kotła cieczowego, zamontowanego w kotłowni olejowej (zmodernizowanej w zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krzewicy”), a następnie dopuścił do eksploatacji tego kotła, nie mając na to decyzji organu dozoru technicznego.

Sąd orzekł, że były wójt działał na szkodę interesu publicznego. Drugiego oskarżonego w tej sprawie, Leszka M., radzyński sąd uniewinnił od dokonania zarzuconego mu czynu.

Mirosław K. złożył apelację od wyroku. Tym razem sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy w Lublinie. – Wyrokiem z 19 czerwca 2018 roku, na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora, oskarżonego Mirosława K. i obrońcę, sąd uchylił zaskarżony wyrok w stosunku do Leszka M. i sprawę przekazał Sądowi Rejonowemu w Radzyniu Podlaskim do ponownego rozpoznania – dodaje Dobosz. Natomiast utrzymał w mocy zaskarżony wyrok w stosunku do Mirosława K., podwyższając grzywnę do 250 stawek dziennych po 50 zł stawka, ponadto zasądził 1310 zł opłaty za obie instancje na rzecz Skarbu Państwa oraz 840 zł jako zwrot wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

Cały artykuł zawierający pełne oświadczenie Mirosława K. dostępny w papierowym i elektronicznym wydaniu Podlasiaka nr 19

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: