POWIAT BIALSKI: Scalenie uporządkuje grunty w Żeszczynce

POWIAT BIALSKI: Scalenie uporządkuje grunty w Żeszczynce

Od dwóch lat grunty scalane są w Pogorzelcu. Jest nadzieja, że ewidencja gruntów i budynków uporządkowana zostanie wreszcie i w Żeszczynce. Na zdjęciu moment podpisania porozumienia między Starostwem Powiatowym a Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie

Powiat bialski otrzymał ponad 8 milionów złotych na scalenie gruntów we wsi Żeszczynka. O jego przeprowadzenie od lat upominali się właściciele działek i gruntów rolnych położonych w tej miejscowości.

Miejscowi rolnicy czekali na to od lat 70. dwudziestego wieku. Na początku lipca powiat podpisał porozumienie w tej sprawie z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie. – Udało nam się pozyskać ponad 8 mln zł, które przeznaczymy na scalanie gruntów w miejscowości Żeszczynka. Do tej pory jesteśmy w trakcie realizacji scalania gruntów w miejscowości Pogorzelec, gdzie wydana zostanie kwota ponad 5 mln zł – mówi starosta Mariusz Filipiuk.

Jednym z celów scalenia jest zaplanowanie, a następnie wybudowanie dróg gminnych z myślą o dostosowaniu ich do nowoczesnych sprzętów i postępującej mechanizacji rolnictwa. – Jeżeli chodzi o wieś Żeszczynka, była to inicjatywa mieszkańców, poparcie wyraziło aż 72 procent mieszkańców wsi. W wyniku scalenia zmniejsza się liczba działek. Bo czasami w niektórych miejscowościach na polach jest jeszcze taka uciążliwa szachownica. Niektóre działki po podziałach mają po trzy metry szerokości. Ciężko się tam dostać na przykład sprzętem rolniczym – mówi Stanisław Bryndziuk, dyrektor wydziału katastru i geodezji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Na podstawie porozumienia ze starostą bialskim Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie opracuje projekt, oszacuje wstępne koszty, czyli dokumentację niezbędną do przygotowania wniosku, który trafi do Urzędu Marszałkowskiego. – To będzie 9 mln zł, uwzględniając powierzchnię i koszty. Ogromny zastrzyk pieniędzy na prace związane z wykonaniem scalenia, jak i wszystkie elementy związane z zagospodarowaniem, czyli budową, modernizacją dróg dojazdowych, całej infrastruktury melioracyjnej, dróg, umocnień i przepustów. Wszystkiego, co ułatwia gospodarowanie w tym nowym obszarze poscaleniowym. Co jest ważne, proces scalenia porządkuje również ewidencję gruntów i budynków – mówi Tomasz Prządka, dyrektor Wojewódzkiego Wydziału Geodezji w Lublinie.

Scalenie gruntów w Żeszczynce zakończy się w 2023 roku. Do wstępnego projektu opracowanego przez geodetów każdy z rolników będzie mógł wnieść jeszcze swoje uwagi.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: