Pedagodzy docenieni w Rakowiskach

Pedagodzy docenieni w Rakowiskach

GMINA BIAŁA PODLASKA Uroczyście świętowano 16 października Gminny Dzień Edukacji. Przygotowano go w Przedszkolu Samorządowym w Rakowiskach. Nadarzyła się okazja, by nagrodzić wyróżniających się nauczycieli.

Wykształcenie jest najcenniejszym i bez wątpienia najtrwalszym podarunkiem, jaki można przekazać dziecku w szkole. Do takiej, dojrzałej refleksji dochodzi się jednak po latach, kiedy dorosły i gruntownie wykształcony człowiek osiąga status niekwestionowanego autorytetu i cieszy się społecznym uznaniem. Nie pamięta się wówczas o stresach towarzyszących klasówkom i sprawdzianom, negatywnych ocenach zdobywanych w trakcie nauki, czy egzaminach wymagających zarwanych nocy i uświadamia, jak szczególny i odpowiedzialny jest ten zawód. Nauczyciele jawią się wdzięcznym uczniom nie tylko przewodnikami w magicznej wyprawie po wiedzę i doświadczenie, ale także cierpliwymi wychowawcami, kształcącymi podopiecznych w pokonywaniu zła i kierowaniu się dobrem.

Uroczystość przygotowana przez załogę Przedszkola Samorządowego zgromadziła wyjątkowo liczne grono uczestników. Znaleźli się wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów szkół gminnych, rodziców i uczniów. O szczególnej roli nauczycieli w procesie edukowania młodego pokolenia mówił w swym wystąpieniu wójt gminy Wiesław Panasiuk.

- Pragnę wyrazić wdzięczność i szacunek wszystkim zebranym tu nauczycielom, za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Nie jest łatwo wyrazić podziękowań, które dosłownie oddałyby naszą wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz kształtowania osobowości tych młodych ludzi, opartej o właściwy system najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Zawód nauczyciela wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami.

Jak mawiał Albert Einstein: „Szkoła powinna dąży do tego, aby młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość”. Wam moi drodzy to się udaje. Kształtujecie dziecięce osobowości, wskazujecie drogę, którą kroczą, która ma ich zaprowadzić na szczyty ich możliwości i marzeń. Przeciętny nauczyciel mówi, dobry wyjaśnia, lepszy demonstruje, wspaniały inspiruje. Życzę, abyście zawsze byli inspiracją dla młodych pokoleń, potrafili przekazać wiedzę, jak najlepiej potraficie, podejmowali trafne decyzje i mieli satysfakcję z wykonywanej pracy..

Drodzy pedagodzy, mam nadzieję, że pozostaniecie w pamięci wychowanków jako ci niezapomniani ukochani, ciepło wspominani po latach. Życzę wam wiele zdrowia i sił w działalności społecznej. Realizujcie swoje marzenia i pasje życiowe z pożytkiem dla całego społeczeństwa gminnego - mówił wójt Panasiuk

Wyrazem uznania są nagrody przyznane czwórce wyróżniających się w pracy nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Emilia Kisielewska, dyrektor SP w Ortelu Książęcym Pierwszym, Beata Wereszko, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Ciciborze Dużym, Ewa Gala, nauczycielka geografii, biologii i przyrody w SP w Hrudzie, Elżbieta Ceniuk, nauczycielka historii, muzyki, plastyki i pedagog szkolny w SP w Woskrzenicach Dużych oraz Ewa Nitek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Sławacinku Starym. Program artystyczny przygotowały dzieci pod kierunkiem: Karoliny Malczuk, Magdaleny Lewickiej, Katarzyny Mazurek,  Edyty Paszkowskiej, Urszuli Czajki i Doroty Omelaniuk. Dedykowano go nauczycielom za serce, życzliwość i wyrozumiałość.

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: