Ostatnie dni głosowania w budżecie obywatelskim

Ostatnie dni głosowania w budżecie obywatelskim
zdjęcia: nadesłane

BIAŁA PODLASKA Głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego (BO) zakończy się w piątek 13 września. Uczynić to można już tylko poprzez internet, bo 9 września zakończono przyjmowanie kart papierowych. Nie zwlekajmy, bo to my decydujemy, które inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Głosować mogą mieszkańcy Białej Podlaskiej, figurujący na liście uprawnionych do udziału w miejskim budżecie obywatelskim. Lista tworzona jest na podstawie bazy danych osób zameldowanych w Białej Podlaskiej oraz listy osób wpisanych do rejestru wyborców w mieście.

Mieszkańcy nie figurujący na liście uprawnionych do udziału w BO mogą dopisać się do niej poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zamieszkaniu, osobiście w Urzędzie Miasta lub w trakcie głosowania w punktach do głosowania. Na udział w głosowaniu osoby nieletniej zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny, wypełniając oświadczenie na karcie do głosowania lub potwierdzając głos internetowy.

Osoba oddaje swój głos na dwa projekty na obszarze całego miasta, z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosów na dwa projekty z tego samego obszaru. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach karty do głosowania lub formularza internetowego.

Z jakich projektów możemy wybierać? W tym roku 7 projektów dotyczy zagospodarowania terenu pod wypoczynek i rekreację (place zabaw, boiska), 3 - parkingów, 5 - ulic, 6 - chodników, 2 - ścieżek rowerowych, jeden skateparku. Dostrzec można m.in. budowę ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej, budowę boiska na os. Rejtana, remont drogi dojazdowej przy ul. Lotniczej, wybieg dla psów przy ul. Olszowej czy chodnik i dokończenie ul. Stefana Batorego (na zdjęciu).

Pełna lista projektów ze wszystkich okręgów znajduje się na stronie www.bo.bialapodlaska.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy