Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 sala rozpraw nr VIII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 39 o pow. uż. 38,80 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, usytuowanego na V kondygnacji (czwarte piętro) budynku wielorodzinnego nr 25 położonego na działce nr 3261 o pow. 1,6833 ha, będącego w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Al. Tysiąclecia 25,

stanowiącej własność dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00112834/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                   115.546,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 86.659,50 zł.

Rękojmia wynosi kwotę:                                                                              11.554,60 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Kancelarii Komornika.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: