Nowy sprzęt druhów ze Sławacinka Starego

Nowy sprzęt druhów ze Sławacinka Starego

GMINA BIAŁA PODLASKA Strażacy z OSP w Sławacinku Starym mają coraz lepszy sprzęt ratowniczy. W środę 9 października podpisano kolejną umowę, dzięki której jednostka wzbogaci się o przyczepkę do transportu sprzętu gaśniczego.

Jednostka ze Sławacinka Starego, skupiająca wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 70 osób, należy do najbardziej sprawnych w gminie Biała Podlaska, co potwierdzają wyniki gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Jako jedna z czterech w gminie włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co sprawia, że blisko 70 razy w roku wyjeżdża do akcji ratowniczych, wspomagając funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

We wrześniu jednostka ta złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dotację na zakup przyczepki do transportu sprzętu gaśniczego. Na odzew nie trzeba było długo czekać. 9 października druhów ze Sławacinka odwiedził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W obecności 22 osób podpisał z wójtem Wiesławem Panasiukiem i skarbnikiem gminy Krzysztofem Radzikowskim umowę, dzięki której jednostka otrzyma 20,2 tys. zł na zakup wymarzonej przyczepki. Rozmawiano też o możliwości dodatkowych dotacji na poprawę bazy sprzętowej strażaków.

Czytaj więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 42

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy