Nowe wydanie Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego

Nowe wydanie Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego

KULTURA Tematem przewodnim najnowszego Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego jest teatr.  O teatrze właśnie traktuje kilka artykułów zamieszczonych w piśmie: „Radziwiłłowski Komedyhauz w Albie” Edyty Tyszkiewicz przedstawia niezwykle prężną, jedną  ze znamienitszych teatralnych scen magnackich w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, działającą na bialskim dworze Radziwiłłów.

 

W artykule pt. „Teatr przygodą życia” Danuta Szaniawska, reżyserka prowadząca bialski Teatr Słowa opowiada o swojej przygodzie z teatrem, a dokudowscy aktorzy przedstawiają teatr obrzędowy „Lewkowianie”, który jest ich drugim domem. Również znany regionalista i historyk Szczepan Kalinowski w swoim artykule pt. „Rola kultury w promocji mitu Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu” nawiązuje do tradycji teatralnych naszego regionu, ale nie tylko.

Co jeszcze w nr 4/2020 Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego? „110 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Zarys dziejów” Dariusza Sikory i Tomasza Kędziory, a także „Pomniki na terenie założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” Iwony Maksymiuk oraz wspomnienia Lucyny Bownik-Dylińskiej o jej ojcu, wieloletnim dyrektorze II LO im. Emilii Plater Władysławie Bowniku.

Nowy Podlaski Kwartalniku Kulturalny do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Warszawska 12 a). Zamówienia przyjmowane są pod numerem telefonu: 83 341 60 11 bądź e-mailowo: pkk@mbp.org.pl

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: