Nowa partia iPL w Białej Podlaskiej

Nowa partia iPL w Białej Podlaskiej

Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka i poseł z Białej Podlaskiej Riad Haidar

W Białej Podlaskiej zawiązują się struktury partii Inicjatywa Polska, której przewodniczącą jest Barbara Nowacka. Jak mówią założyciele ugrupowania, Inicjatywę Polską tworzą ludzie z rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Połączyła ich wspólna wizja państwa, w którym obywatelki i obywatele czują się wolni, równi wobec prawa i bezpieczni.

Ludzie tworzący Inicjatywę Polską są tam, gdzie godzi się w prawa człowieka. Twierdzą, że dziś realną zmianę może przynieść jedynie współpraca z obywatelami, dlatego chcą dbać o dobro Polski poprzez działania o charakterze zarówno krajowym, jak i lokalnym. Członkowie partii skupieni w strukturach z Białej Podlaskiej wskazują 7 dziedzin, na które będą kłaść szczególną uwagę w swojej działalności.

1. Równość każdego człowieka niezależnie od jego płci, narodowości, pochodzenia, orientacji seksualnej, wyznania, rasy czy statusu społecznego.

2. Organizacja będzie wspierać kobiety w walce o prawo do samodecydowania o sobie oraz w sprawach równouprawnienia ekonomicznego, zawodowego i społecznego.

3. Troska o silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, opartej na partnerstwie państw członkowskich i wspólnych wartościach.

4. Wzmacnianie roli samorządów i decentralizacja władzy. Członkowie partii wierzą, że tylko silny samorząd może sprawnie działać na rzecz rozwoju infrastruktury, gospodarki i życia kulturalnego.

5. Urealnienie konstytucyjnej zasady świeckiego państwa, by Polacy w sprawach światopoglądowych, państwowych i samorządowych mogli decydować przez pryzmat swojego interesu, a nie interesu Kościoła.

6. Innowacyjna gospodarka stawiająca na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, które są podstawą naszej siły ekonomicznej.

7. Wsparcie i rozwój służby zdrowia w taki sposób, by pacjent miał łatwy i szybki dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia, do najlepszych specjalistów i dobrego sprzętu diagnostycznego. Bardzo ważne jest również, by medycy nie tonęli w procedurach i dokumentach, tylko mogli skupić się na ochronie naszego zdrowia za godziwe wynagrodzenie.

Powyższe punkty nie są oczywiście zamkniętym katalogiem działalności, ale są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju lokalnej społeczności. Struktury Inicjatywy Polskiej są otwarte i przyjmą w swoje szeregi każdego, kto podziela wyżej wymienione wartości oraz chce mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Członkowie iPL zapraszają do kontaktu i współpracy wszystkich sympatyków oraz tych, którym leży na sercu dobro miasta i powiatu. Najlepiej skontaktować się drogą mailową na adres ipl.bialapodlaska@gmail.com. Wkrótce podamy szczegółowe informacje na temat założycieli bialskich struktur i ich działalności.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: