Najlepsze życzenia dla wszystkich seniorów

Najlepsze życzenia dla wszystkich seniorów

REGION 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. W Białej Podlaskiej nie brakuje aktywnych osób starszych, którzy podejmują mnóstwo ciekawych inicjatyw. W ich działaniach wspierają ich władze miasta.

„Drodzy seniorzy, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, życzę przede wszystkim zdrowia- najważniejszego obecnie. Równie gorąco życzę realizacji zamierzeń, rozwijania zainteresowań i realizacji dalszej, wspaniałej aktywności” – takie życzenia złożył dziś za pośrednictwem internetu prezydent Michał Litwiniuk wszystkim seniorom.

Miasto Biała Podlaska aktywnie wspiera seniorów m.in. realizując Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów, który jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, mieszkających w Białej Podlaskiej. Działania Programu przebiegają w dwóch kierunkach. To aktywizacja życia seniorów, realizujących się poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, turystyczno – rekreacyjną oraz realizację pomysłów takich jak Strefa Seniora i Bialskie Karty Seniora, czyli system zniżek. Informacje oraz aktualny katalog zniżek i ofert znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce Strefa Seniora.

Bialskie Karty Seniora cieszą się dużą popularnością, wydano ich niemal 4 tys. sztuk. W 2019 r. wydano 603 karty. Mimo epidemii cały czas można złożyć wniosek i otrzymać Bialską Kartę Seniora.

Ponadto prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk na bieżąco aktywnie wspiera realizację inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku (Filię Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku  i Uniwersytet III Wieku przy Państwowej Szkole Wyższej) oraz przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ważną rolę w realizacji działań dedykowanych osobom starszym pełni Bialska Rada Seniorów, która zrzesza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz tego środowiska, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów III Wieku.

Również seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu Miasta. Biorą udział we wszelkiego typu imprezach, włączają się w organizowane akcje społeczne.  Z inicjatywy prezydenta miasta seniorzy zapraszani są przez miejskie instytucje, takie jak Bialskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum oraz szkoły do udziału w organizowanych przez nie imprezach np.  w Narodowym Czytaniu, Festiwalach, spektaklach, czy spotkaniach z młodzieżą. Na przykład w bibliotece odbywają się on-line spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, do którego zapraszani są seniorzy oraz spotkania on-line z pisarzami.

Bialskie Centrum Kultury rozpoczęło realizację wydarzenia pn. Podlaska Jesień Teatralna, w której zaplanowano różne widowiska i spotkania, dedykowane także seniorom, jednak sytuacja związana z pandemią, jak na razie powoduje ograniczenia w realizacji zaplanowanych wydarzeń.

Szczególnie polecany dla seniorów do obejrzenia jest projekt e-TEATR NA PIĄTEK w ramach Programu Kultura w sieci, (wszystkie odcinki znajdują się na stronie internetowej BCK).

W ramach Bialskiego Centrum Kultury działa 5 klubów Seniora finansowanych z budżetu Miasta. Efektem współpracy samorządu Miasta Biała Podlaska z PCK w Lublinie jest utworzenie w budynku BCK Klubu Senior + , gdzie odbywają się różnorodne zajęcia dla osób starszych (z dietetyki, z samoobrony, rękodzielnictwa, wokalno-muzyczne, z gimnastyki, komputerowe, językowe i wiele innych). Ponadto seniorzy mogą bezpłatnie korzystać z porad psychologa i prawnika. Na dzień dzisiejszy zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego działalność Klubu Seniora + jest zawieszona.

Muzeum podczas oficjalnego otwarcia przygotowało atrakcyjne wystawy stałe, które cieszyły się zawsze największą popularnością wśród seniorów, m.in. ikona-święta tajemnica, ogrody Bazylego Albiczuka i inne.

Mając na względzie zabezpieczenie potrzeb określonych grup osób, w których znajdują się również seniorzy, w 2020 roku prezydent Litwiniuk, powołał koordynatora dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przedstawiciela osób niepełnosprawnych, który to wspiera, pomaga i wskazuje rozwiązania w trudnych sytuacjach życiowych osób starszych związanych z pokonywaniem niepełnosprawności oraz dba o dostępność dla nich obiektów użyteczności publicznej w mieście Biała Podlaska.

 

Natomiast w czasie zagrożenia epidemicznego działania na rzecz seniorów przybrały trochę inny charakter: w trosce o ich bezpieczeństwo zdrowotne Urząd Miasta Biała Podlaska informował na bieżąco o zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych, o możliwości uzyskania pomocy bez wychodzenia z domu, został opracowany i przekazany Telefoniczny Niezbędnik Seniora z danymi dotyczącymi oferowanego wsparcia (pomoc medyczna, zakupy, wsparcie psychologiczne, nieodpłatna pomoc prawna, z której korzysta ok. 40 seniorów miesięcznie). Została też zorganizowana akcja charytatywna „Łączy nas Biała Podlaska i serce”, w ramach której między innymi seniorzy otrzymali pomoc żywnościową.

W okresie pandemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będący jednostką organizacyjną Miasta Biała Podlaska, cały czas prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie osób potrzebujących pomocy, prowadzone są usługi opiekuńcze oraz porady psychologa, organizowana jest pomoc w zakresie dostarczania żywności i zakupów dla seniorów. Przez pracowników promowany jest apel: Zapytaj sąsiada – seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

Gmina Miejska Biała Podlaska na początku listopada przystąpiła do Programu rządowego Wspieraj Seniora, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: specjalna infolinia przyjmuje telefoniczne zgłoszenie od seniora, który potrzebuje pomocy, gdzie przy współpracy miasta z wolontariuszami taka pomoc jest przez udzielana.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska planowano również na jesień organizację festynu zdrowotnego skierowanego do seniorów, jednakże obecna sytuacja nie pozwoliła na tego typu działania. Mamy nadzieję, że latem będzie już można zorganizować taką imprezę.

Również, jeżeli tylko sytuacja się poprawi zorganizowane zostaną badania w kierunku boreliozy.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy