Młodzieżowa Rada Miasta dla wybranych?

Młodzieżowa Rada Miasta dla wybranych?

TERESPOL Spore zamieszanie wywołała uchwała podjęta przez Radę Miasta Terespol w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Radni klubu Terespol Razem alarmują, że dokument jest nieprecyzyjny i dyskryminuje młodzież, która mieszka w Terespolu, ale na co dzień uczy się w innych miejscowościach.

Chodzi o uchwałę Rady Miasta Terespol z 26 sierpnia w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Według klubu radnych Terespol Razem, statut MRM jest bardzo nieprecyzyjny i stoi w sprzeczności z ordynacją wyborczą do tego gremium. Wiadomo, że Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Brakuje jednak informacji, których szkół i czy chodzi tylko o szkoły miejskie? Zgodnie ze statutem, uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej okręg wyborczy, a zgodnie z załącznikiem do statutu – tylko uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, czyli szkół terespolskich. A co z pozostałą młodzieżą, której są bliskie sprawy miasta, tutaj mieszka, ale na naukę wybrała szkołę np. w Białej podlaskiej czy Małaszewiczach?

– To bardzo dobra inicjatywa, mająca na celu kształtowanie w młodych ludziach zasad samorządności oraz naukę korzystania z praw obywatelskich m.in. poprzez kandydowanie i udział w wyborach. Niestety burmistrz i jego radni zdecydowali, iż nie wszyscy młodzi ludzie z Terespola, uczęszczający do szkół średnich, będą uczyli się tych zasad. Tylko uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (ALO) będą mogli kandydować i głosować w wyborach. Pozostała młodzież z Terespola, uczęszczająca do szkół średnich poza miastem Terespol, już takiego prawa będzie pozbawiona – alarmują radni klubu Terespol Razem. (…)

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” na: eprasa.pl

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: