Młodzi mają szansę zawojować rynek pracy

Młodzi mają szansę zawojować rynek pracy

Pracowników poszukuje m.in. branża kolejowa

TERESPOL W odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku pracy, obserwujemy dynamiczny wzrost liczby osób przyjeżdżających do Polski zza wschodniej granicy. O tym i o aktualnej sytuacji w regionie można było dowiedzieć się podczas drugiej edycji Międzynarodowych Targów Edukacji i Pracy. Młodzież miała okazję poznać ofertę edukacyjną i zawodową, a także zdobyć informacje o możliwościach pozyskiwania środków m.in. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kilkudziesięciu pracodawców reprezentujących różne branże wzięło udział w miniony weekend w Międzynarodowych Targach Pracy i Edukacji. Odbyły się one w terespolskim Miejskim Ośrodku Kultury. Przy stanowiskach eksperckich, pracownicy różnych instytucji naszego regionu informowali o rynku pracy. Ofertę edukacyjną zaprezentowały również placówki oświatowe i instytucje szkolące.

Swoją ofertę zaprezentowały służby mundurowe, m.in. Straż Graniczna. - Cały czas mamy zapotrzebowanie na pracowników w terespolskiej placówce. Nabory są ogłaszane na stronie internetowej, a prowadzi je Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Praca jest bardzo satysfakcjonująca, jednak trzeba być gotowym na ciągłą naukę i nie mieć problemu z dyscypliną. To nie jest miejsce dla osób, które myślą, że jak założą mundur, to będą mogły wszystko - informuje chorąży sztabowy Katarzyna Wawryniuk. Główne wymagania, jakie musi spełniać kandydat, to posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność i wykształcenie średnie.

O pracowników zabiega również kolej, która nieustannie rozbudowuje i modernizuje swoją sieć. Powstają nowe nastawnie zwiększające komfort pracy, bezpieczeństwo i szybkość przejazdu. Rozwój infrastruktury kolejowej obserwujemy również w naszym regionie, a to oznacza zapotrzebowanie na pracowników. - Spółka PKP PLK S.A. zatrudnia na stanowisku dyżurny ruchu, nastawniczy, dróżnik przejazdowy i automatyk. Zawieramy umowy ze szkołami, które zapewniają kształcenie na profilu technik ruchu kolejowego, technik dróg kolejowych i technik automatyk. Uczniowie, którzy mają wymaganą średnią ocen, otrzymują stypendia, a po zakończeniu edukacji mają zagwarantowane zatrudnienie - zdradza Jolanta Buczek z Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Podczas targów uczestnicy mogli dowiedzieć się o aktualnych programach dla osób bezrobotnych realizowanych dzięki środkom unijnym. Takich informacji udziela Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Filii Urzędu Marszałkowskiego. - W najbliższym czasie planowane jest przedsięwzięcie ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych. Osoby powyżej 30. roku życia, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które chcą rozpocząć własną działalność, otrzymają wsparcie kapitałowe. Aktualnie trwa wybór podmiotów, które bezpośrednio będą te wsparcie oferowały - mówi w rozmowie z "Podlasiakiem" Roman Golec.

Rzecznik o rynku pracy młodych

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: - Wykształcona młodzież, która ukończyła szkolną praktykę zawodową, jest skarbem na runku pracy i stanowi bardzo ważny element funkcjonowania firm. Może sama decydować o warunkach pracy. Obecnie w wielu branżach mamy do czynienia z "rynkiem pracownika", co powoduje, że praca jest satysfakcjonująca nie tylko pod względem możliwości realizacji umiejętności i wiedzy, ale i finansowym. Ważniejszym wyborem, przed którym stoją młodzi, jest podjęcie decyzji, czy zatrudnić się u kogoś, czy założyć własną firmę. W Polsce wcześniej dosyć trudno prowadziło się własną działalność. Przedsiębiorcy zmagali się z biurokracją, skomplikowanymi przepisami, które niejednokrotnie się zmieniały.

Rok temu weszła w życie Konstytucja Biznesu, która ma to zmienić. Jest to zespół ustaw, które regulują działalność gospodarczą w Polsce. Na przykład dzięki wprowadzeniu instytucji "Firma na próbę", początkujący przedsiębiorcy przez pół roku nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. W tym okresie mają szansę sprawdzić, czy ich pomysł jest dobry. Jeżeli tak, przez kolejne dwa lata będą mogli skorzystać z obniżonych składek na ZUS. Taki dwu i pół letni okres wchodzenia w działalność gospodarczą daje młodym duże możliwości rozwoju. Konstytucja Biznesu ma też zapewniać ochronę na dalsze lata funkcjonowania firmy.

Młodzi jednak muszą być świadomi, że aby wejść na rynek i mieć ustabilizowaną pozycję, trzeba wiele pracy i wyrzeczeń. Niestety, nasze wschodnie tereny, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i rynek pracy, są troszeczkę w tyle. Inwestorów nadal jest niewielu. Mam nadzieję, że poprawa infrastruktury i autostrada do granicy spowodują, że przedsiębiorcy będą odważniej inwestować w naszym regionie.

Cały artykuł dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 16 od 16 kwietnia

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: