Kiedy otwarte zostaną miejskie żłobki i przedszkola?

Kiedy otwarte zostaną miejskie żłobki i przedszkola?
fot. archiwum

Jeszcze nie wiadomo kiedy dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków

BIAŁA PODLASKA Wielu mieszkańców, rodziców, zdaje sobie pytanie, kiedy ich dzieci będą mogły wrócić do żłobków. Decyzją premiera, samorządy mogą już od 6 maja otworzyć te placówki. Jak będzie w Białej Podlaskiej?

O postępach w sprawie przystosowania żłobków do nowych wytycznych informuje prezydent Michał Litwiniuk. Podkreśla, że po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowano, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy miasto zapewni im maksimum bezpieczeństwa.

 

- Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy. Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli - mówi prezydent.

Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:

- oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego - 14

- dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów

- na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni

- poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać

- wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali

- w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2

- rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka

- rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta

- personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta

- dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m

- wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny

- dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.

- Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii - komentuje Michał Litwiniuk.

Obecnie, dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.  Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.

W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opinia jest zgodna - otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.

- Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów. Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia. Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie - kończy włodarz.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: