Jeden nowy przypadek w województwie

Jeden nowy przypadek w województwie
fot. archiwum

Na terenie województwa lubelskiego odnorowano 4 kwietnia jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, potwierdzony pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Jest to stan na godz. 17.30.

 

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak informuje Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego,  dotyczą mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego w stanie dobrym, który miał styczność z przypadkiem potwierdzonym.

Na dzień 4 kwietnia 2020 r. na terenie województwa lubelskiego jest w sumie 165 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano 23 ozdrowieńców i zarejestrowano 6 zgonów.

 

 

Ponadto 4 kwietnia rzecznik poinformowała o nowych ograniczeniach w funkcjonowaniu placówek oświatowych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Ponadto, w sytuacji epidemii prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną.

W przesłanym komunikacje jest także mowa o tym, że rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia
przez dziecko 18. roku życia. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy