Inne zasady kwesty na odnowę nagrobków

Inne zasady kwesty na odnowę nagrobków

BIAŁA PODLASKA Od 2006 roku podniosłemu nastrojowi Wszystkich Świętych towarzyszyła kwesta, z której dochód przeznaczany był na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. Tym razem, po wielu dyskusjach, naradach i konsultacjach, zarząd Koła Bialczan postanowił, ze względu na pogarszający się stan zagrożenia koronawirusem, odstąpić od kwesty polegającej na zbieraniu datków do puszek.

– Nie mamy prawa narażać osób odwiedzających groby, ani kwestujących, na dodatkowy kontakt i zagrożenie zakażeniem Covid-19 – stwierdziła Krystyna Nowicka, prezes stowarzyszenia Koło Bialczan.

Mając na względzie potrzebę utrzymania ciągłości renowacji zabytkowych nagrobków, zarząd Koła Bialczan apeluje o wpłaty wszelkich możliwych kwot na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej: nr 95 8025 0007 0023 7611 2000 0020.

W 2020 roku dokończone zostały prace wokół zespołu nagrobków położonych w kwaterze XIX nr 303. Generalnie ich renowacja odbyła się w 2019 r. Nie udało się wtedy jednak, ze względu na konieczność skomplikowanej obróbki, odbudować w znacznym stopniu zniszczonego, otaczającego groby metalowego płotka. – Chodzi o misterne, ażurowe, złożone z segmentów, kute ogrodzenie, będące przykładem zręcznej kowalskiej roboty – mówi Agnieszka Andryszczak, konserwator dzieł sztuki, od lat współpracująca z Kołem Bialczan. Teraz płotek, już kompletny i zabezpieczony, został zamocowany w starym miejscu.

Natomiast pełnej renowacji w 2020 r. został poddany nagrobek położony w kwaterze XII nr 191. Na razie nie udało się dotrzeć do danych pozwalających na identyfikację pochowanego tam zmarłego.

Więcej w papierowym wydaniu „Podlasianina”.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy