Gmina Wisznice: Ślubowali wójt i radni, wybrano przewodniczącego

Gmina Wisznice: Ślubowali wójt i radni, wybrano przewodniczącego

6 maja odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Gminy Wisznice. Oprócz ślubowania nowych radnych i wójta, wybrano przewodniczącego rady.

Podczas uroczystej sesji radni oraz wójt gminy Wisznice Piotr Dragan odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

Następnie Rada Gminy w głosowaniu tajnym zdecydowała, iż funkcję przewodniczącego kadencji RG na lata 2024-2029 obejmie radny Andrzej Semeniuk (w poprzedniej kadencji funkcję tę pełniła Ewa Nuszczyk, obecnie niewybrana).

Na wiceprzewodniczącego rady wybrano Marcina Bańkowskiego.

zdjęcia UG Wisznice

 

Przypomnijmy, że Piotr Dragan w tych wyborach (7 kwietnia) nie miał żadnego konkurenta. W plebiscycie wygrał bez najmniejszym kłopotów.

 1. Piotr Robert Dragan, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, 52 lata, nie należy do partii politycznej, liczba głosów za: 1592, liczba głosów przeciw: 220, 87,86 % poparcia – kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania

 

Do Rady Gminy Wisznice zostali wybrani:

Wiesława Bandzerewicz, Marcin Bańkowski, Mariusz Jakubiuk, Paweł Jakubiuk, Janusz Kiryczuk, Hubert Kopiś, Mateusz Kopiś, Teresa Korszeń, Jarosław Kremecalski, Dariusz Mazurek, Patryk Mirończuk, Andrzej Semeniuk, Jarosław Stawinoga, Dariusz Szajda, Mateusz Wortolec.

 

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych komitetów wyborczych, przedstawiają się następująco:

 1. KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, 660 głosów, 38,78%, 9 mandatów
 2. KWW Jedność Prawo Demokracja, 404 głosy, 23,74%, 2 mandaty
 3. KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni, 310 głosów, 18,21%, 1 mandat
 4. KW Prawo i Sprawiedliwość, 303 głosy, 17,80%, 3 mandaty
 5. KWW Porozumienie Samorządowe Powiat Bialski, 25 głosów, 1,47%, 0 mandatów

 

Szczegółowe wyniki głosowania na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych (w kolejności uzyskanych głosów):

Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Łyniew, Marylin)

 1. Dariusz Mazurek, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Łyniew, 42 lat, 62 głosy, 54,87% – kandydat uzyskała mandat
 2. Karolina Waniewska, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Marylin, 37 lat, 51 głosów, 45,13%

 

Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Dołholiska, Ratajewicze)

 1. Jarosław Tadeusz Stawinoga, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice, 32 lata, 40 głosów, 52,63% – kandydat uzyskała mandat
 2. Łukasz Kozak, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Ratajewicze, 28 lat, 36 głosów, 47,37%

 

Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Horodyszcze)

 1. Teresa Korszeń, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Horodyszcze, 60 lat, 77 głosów, 58,33% – kandydatka uzyskała mandat
 2. Marta Agnieszka Sokołowska, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Horodyszcze, 39 lat, 55 głosów, 41,67%

 

Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Horodyszcze)

 1. Dariusz Szajda, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Horodyszcze, 57 lat, 57 głosów, 56,44% – kandydat uzyskała mandat
 2. Tadeusz Antoni Rowiński, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Horodyszcze, 63 lata, 44 głosy, 43,56%

 

Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Polubicze Wiejskie Pierwsze)

 1. Paweł Jakubiuk, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Polubicze Wiejskie Pierwsze, 33 lata, 60 głosów, 67,42% – kandydat uzyskała mandat
 2. Barbara Jakubiuk, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Wisznice, 36 lat, 29 głosów, 32,58%

 

Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Polubicze Dworskie, Polubicze Wiejskie Drugie)

 1. Mariusz Stanisław Jakubiuk, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Polubicze Wiejskie Drugie, 42 lata, 67 głosów, 44,37% – kandydat uzyskała mandat
 2. Tomasz Rola, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Polubicze Dworskie, 34 lata, 59 głosów, 39,07%
 3. Wiesława Polubiec, KWW Porozumienie Samorządowe Powiat Bialski, zam. Polubicze Wiejskie Drugie, 54 lata, 25 głosów, 16,56%

 

Okręg wyborczy nr 7 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wisznice, ulice: Nowa, Rowińska, Żabia, Partyzantów, Jasna)

 1. Wiesława Halina Bandzerewicz, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice, 56 lat – kandydatka uzyskała mandat bez głosowania

 

Okręg wyborczy nr 8 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wisznice, ulice: Kościelna, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Spacerowa, Władysława Zawadzkiego, Zielona, Włodawska)

 1. Andrzej Semeniuk, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice, 53 lata, 69 głosów, 55,20% – kandydat uzyskała mandat
 2. Jolanta Wieczorek, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Wisznice, 57 lat, 56 głosów, 44,80%

 

Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wisznice, ulice: Cicha, Fabryczna, Krótka, Piotra Makaruka, Polna, Rynek, Sosnowa)

 1. Mateusz Wortolec, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Wisznice, 31 lat, 88 głosów, 51,46% – kandydat uzyskała mandat
 2. Ewa Dorota Nuszczyk, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice, 55 lat, 83 głosy, 48,54%

 

Okręg wyborczy nr 10 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wisznice)

 1. Hubert Krzysztof Kopiś, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice-Kolonia, 34 lata, 86 głosów, 67,19% – kandydat uzyskała mandat
 2. Teresa Cecylia Szpilewicz, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Wisznice, 67 lat, 42 głosy, 32,81%

 

Okręg wyborczy nr 11 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Dubica Dolna)

 1. Janusz Bernard Kiryczuk, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Dubica Dolna, 65 lat, 61 głosów, 72,62% – kandydat uzyskała mandat
 2. Paweł Korniecki, KW Prawo i Sprawiedliwość, zam. Dubica Górna, 26 lat, 23 głosy, 27,38%

 

Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Dubica Górna)

 1. Mateusz Karol Kopiś, KW Prawo i Sprawiedliwość, zam. Wisznice, 36 lat, 73 głosy, 52,90% – kandydat uzyskała mandat
 2. Kamil Karol Filipczak, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Dubica Górna, 44 lata, 65 głosów, 47,10%

 

Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Curyn, Rowiny)

 1. Jarosław Kremecalski, KW Prawo i Sprawiedliwość, zam. Curyn, 29 lat, 77 głosów, 66,38% – kandydat uzyskała mandat
 2. Mirosława Maria Hołub, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, zam. Rowiny, 58 lat, 39 głosów, 33,62%

 

Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wisznice-Kolonia, Małgorzacin)

 1. Marcin Bańkowski, KW Prawo i Sprawiedliwość, zam. Wisznice-Kolonia, 36 lat, 47, głosów 47,00% – kandydat uzyskała mandat
 2. Michał Szymon Bancarzewski, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wisznice-Kolonia, 42 lata, 31 głosów, 31,00%
 3. Anna Teresa Różnowicz, KWW Jedność Prawo Demokracja, zam. Małgorzacie, 34 lata, 22 głosy, 22,00%

 

Okręg wyborczy nr 15 w wyborach do Rady Gminy Wisznice

(granice: Wygoda)

 1. Patryk Mirończuk, KWW Perspektywa Dla Gminy Wisznice, zam. Wygoda, 30 lat, 95 głosów, 53,37% – kandydat uzyskała mandat
 2. Łukasz Lewczuk, KW Prawo i Sprawiedliwość, zam. Wygoda, 44 lata, 83 głosy, 46,63%

Dodaj komentarz

Komentarze

  Brak komentarzy