Gmina Łomazy pięknieje i ciągle się rozwija

Gmina Łomazy pięknieje i ciągle się rozwija

Z Jerzym Czyżewskim, wójtem gminy Łomazy, rozmawia Justyna Madan

Trwa przebudowa dziewięciokilometrowego odcinka drogi powiatowej Łomazy-Kolembrody-Wiski. Jaka jest wartość tej inwestycji i jakie prace zostaną wykonane?

– Rok 2020 w gminie Łomazy jest wyjątkowy ze względu na realizowane służące mieszkańcom inwestycje. Przebudowa drogi powiatowej Łomazy-Kozły to jedna z największych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy w ostatnich latach. Dzięki dobrej i owocnej współpracy z powiatem bialskim oraz sąsiednią gminą Rossosz obecnie są prowadzone prace na odcinku blisko 9 kilometrów drogi powiatowej Łomazy-Kozły-Kolembrody. Droga łączy dwa powiaty – bialski i radzyński oraz kilka miejscowości naszej gminy. Jeszcze w 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowa za blisko 100 tys. zł, co dało możliwość powiatowi bialskiemu o ubieganie się dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji to aż 8 561 509,06 zł, z czego na odcinku gminy Łomazy to koszt 5 657 575,33 zł, a udział gminy to niespełna 1,5 mln zł.

Dodatkowo w ramach partnerstwa z gminą Rossosz zostanie wykonany remont drogi powiatowej Rossosz-Musiejówka-Kozły. Całość przebudowy i remontu obejmie odcinek ponad 14 km przy dofinansowaniu z FDS. Jeszcze w tym roku zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, remont istniejących przepustów, wykonanie zatok autobusowych oraz chodnika o długości 260 m w Kozłach, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, regulacje poboczy i renowacja rowów przydrożnych, oznakowanie pionowe i poziome.

Pomimo panującej pandemii, w gminie wciąż trwa realizacja również innych inwestycji. Jakich?

– Panująca pandemia oznaczała od samego początku mniejsze wpływy do budżetu, stąd cały czas analizujemy wydatki na inwestycje. W pierwszej kolejności na pewno będziemy realizowali te, na które już podpisaliśmy umowy oraz otrzymaliśmy dofinansowanie unijne lub rządowe. Jeszcze w tym roku została podpisana umowa na przebudowę ul. Podrzecznej w Łomazach. Wartość inwestycji to 1 863 214,63 zł, z czego 2/3 pochodzi z dofinansowania z PROW na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie położona nowa nawierzchnia od ul. Wisznickiej do drogi wojewódzkiej nr 812, będą wykonane chodniki oraz parking przy stadionie. Wykonawcą inwestycji jest PRD S.A. Biała Podlaska.

Ponadto w tym roku zakończył się remont ul. Brzeskiej wraz z wjazdem w ul. Wisznicką oraz odwodnieniem ul. Cmentarnej w Łomazach. Jednocześnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na rozpoczęcie budowy ul. Kirkuckiej w Łomazach. Gmina uzyskała 80 tys. zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Szukamy także wykonawcy na budowę 3 zjazdów z drogi wojewódzkiej na drogi gminne w Dubowie. Urząd Marszałkowski przekazał gminie ponad 75 tys. zł na ich wykonanie.

Jeszcze w tym roku ma zostać otwarte nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne w Dubowie. Proszę o kilka zdań na jego temat.

– Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 20 osób z terenu gminy Łomazy. Dofinansowanie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych – adaptację budynku poszkolnego, zakup niezbędnego wyposażenia, w tym mebli, sprzętu rehabilitacyjnego, AGD i RTV – oraz funkcjonowanie Centrum, tj. zatrudnienie personelu do realizacji zadania, w tym kadrę prowadzącą, opiekunów osób niepełnosprawnych, rehabilitanta, pielęgniarkę, instruktorów do prowadzenia zajęć. W ramach adaptacji budynku powstaną m.in. pracownia artystyczna, sala multimedialna i świetlica, pracownia komputerowa, sala terapii ruchowej, pokój psychologa, szatnia, toalety, pomieszczenie kuchenne i jadalnia oraz pokoje administracji.

Trwa przebudowa gminnego stadionu sportowego. Na jakim jest etapie?

– Projekt zakłada m.in. remont boiska sportowego, budowę trybun, montaż wiat dla zawodników, oświetlenie zewnętrzne, budowę skateparku, zmianę nawierzchni bieżni oraz poprawę zaplecza sportowego. Kwota inwestycji to 1 095 549,93 zł, w tym dofinansowanie 500 000 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Dopiero w czwartym przetargu wyłoniono wykonawcę, którym została firma Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk z Rakowisk. Prace potrwają do listopada tego roku, natomiast otwarcie planujemy w przyszłym roku.

Jakie jeszcze zmiany czekają gminę?

– W ramach funduszu sołeckiego zostaną w tym roku wymienione pokrycia dachowe w dwóch świetlicach gminnych w Kopytniku i Stasiówce oraz centralne ogrzewanie w remizie w Koszołach. Zakończono utwardzenie terenu przed świetlicą na parking w Studziance. Ponadto, dzięki partnerstwu z gminami Aktywnego Pogranicza, chcemy zwiększyć dostęp do atrakcji w gminie Łomazy. W ramach projektu powstaną dwa punkty MOT, czyli Miejsca Obsługi Turysty, m.in. węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wiaty, stojaki na rowery, miejsce parkingowe, altany wraz ze stołami, ławkami i monitoring. W centrum powstaną tablice z atrakcjami turystycznymi w gminie. Ważnym działaniem jest także podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy sieci wifi w gminie Łomazy. Dzięki dofinansowaniu 15 tys. euro powstanie w gminie w ciągu najbliższych 18 miesięcy kilkanaście punktów.

Od września uczniowie mają wrócić do szkół. Czy gminne placówki są na to przygotowane i co gmina kupi za kolejną otrzymaną dotację na wyposażenie szkół?

– Kiedy w połowie marca zostały zamknięte szkoły, nauczyciele i uczniowie musieli przestawić się na zdalne nauczanie. Pojawiły się wówczas problemy, z którymi samorządy musiały sobie poradzić. W tym celu na pewno sprawdził się wprowadzony e-dziennik. Nie wszystkie dzieci miały jednak dostęp do komputerów, dlatego najbardziej potrzebującym dyrektorzy szkół przekazali sprzęt do nauki z pracowni komputerowych. Następnie zakupiliśmy 22 laptopy z projektu dofinansowanego z Ministerstwa Cyfryzacji z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła”. Obecnie planujemy zakupić kolejne 20 w ramach kolejnego naboru. Dodatkowo otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 4 tablety z internetem, które zostały przekazane rodzinom nieposiadającym internetu w domu. W celu poprawy bezpieczeństwa zakupiliśmy środki do dezynfekcji i przekazaliśmy je szkołom.

Dni Łomaz w tym roku zostały z wiadomych względów odwołane, ale gmina otrzymała fundusze na ich organizację. Czy są już jakieś plany na to wydarzenie w przyszłym roku?

– Dużą popularnością cieszyły się zawsze imprezy plenerowe. W zeszłym roku po raz pierwszy w naszej gminie odbył się Bialski Festiwal Sękaczy. Wydarzenie to było dobrą okazją do promocji gminy w regionie. Jednocześnie nasza gmina została wyróżniona w konkursie ”Gmina Przyjazna Kulturze” za poprzedni rok, a dyrektor GOK otrzymał nagrodę za swoją działalność kulturalną.

Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na organizację wydarzeń kulturalnych. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał 50 tys. zł dofinansowania na organizację wydarzenia na stadionie sportowym w tym roku, które wskutek pandemii zostało przełożone na przyszły rok. Gminne instytucje kultury zaplanowały szeroki program atrakcji na te wakacje, m.in. rajd rowerowy, kino plenerowe oraz konkury. Wszystkie działania trzeba było planować, uwzględniając zalecenia sanitarne. Ogromnie ważne dla władz gminy jest zaangażowanie mieszkańców w uczestnictwo w wydarzenia kulturalne. W tym roku już po raz kolejny organizacje pozarządowe z terenu gminy pozyskały z budżetu gminy 75 tys. zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu.

Radni jednogłośnie przyznali panu wotum zaufania. Jakie ma pan w związku z tym plany na następny rok, by gmina rozwijała się jeszcze bardziej i zachęcała ludzi do zamieszkania na jej terenach?

– Poprzedni rok był dla mieszkańców gminy Łomazy szczególny, ponieważ zrealizowaliśmy większość zaplanowanych inwestycji i zamierzeń. Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono prawie 8,5 mln zł, z czego ponad 6 mln pochodziło ze środków zewnętrznych. Dzięki temu powstały nowe drogi, zmodernizowano gminną oczyszczalnię ścieków i sieć wodno-kanalizacyjną, rozszerzono ofertę turystyczną gminy, wyremontowano obiekty zabytkowe oraz po raz pierwszy mieszkańcy otrzymali na użytek własny instalacje odnawialnych źródeł energii.

Niestety, od kilku lat obserwujemy niekorzystne zjawisko niewielkiego, ale stałego spadku liczby mieszkańców w gminie. Jest to nie tylko problem naszej gminy, ale większości samorządów powiatu bialskiego. Niewątpliwie istotne jest położenie gminy względem dużego miasta, co nie sprzyja w rozwoju. Obserwujemy jednak osiedlanie się nowych mieszkańców szczególnie w miejscowościach bliżej Białej Podlaskiej oraz powrót do rodzinnych miejscowości po uzyskaniu wieku emerytalnego. Co możemy zrobić? Na pewno budować przyjazny wizerunek gminy poprzez poprawę infrastruktury służącej mieszkańcom, tworzenie miejsc sprzyjających zamieszkaniu, ułatwiając funkcjonowanie rodzinom. To także stwarzanie wizerunku gminy czystej i przyjaznej mieszkańcom. Podejmujemy także działania sprzyjające rozwojowi nowych przedsiębiorstw na terenie gminy.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy