Głos podlaskich rolników dotrze do Brukseli

Głos podlaskich rolników dotrze do Brukseli

POWIAT BIALSKI O zwiększenie funduszy na walkę z afrykańskim pomorem świń apeluje do Unii Europejskiej Sławomir Sosnowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Spotkał się z rolnikami z powiatu bialskiego, żeby skonsultować z nimi opracowaną opinię na temat pilnych regulacji w kwestii zwalczania choroby, która przedstawiona zostanie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów.

Były marszałek województwa lubelskiego jest inicjatorem opracowania – przez działający przy UE Komitet Regionów – opinii w sprawie skutecznych metod zwalczania ASF i stworzenia dobrze funkcjonującego systemu odszkodowań wynagradzających ewentualne straty hodowcom poszkodowanym w wyniku zakaźnej choroby trzody chlewnej. Konsultacje w tej sprawie z rolnikami i członkami izb rolniczych z powiatu bialskiego, na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, odbyły się w piątek 13 września w auli Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

– Komitet Regionów nie ma żadnego dokumentu na temat bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest ASF, i tej klęski, którą doświadczają dzisiaj hodowcy świń w Europie. Chciałbym, żeby ta opinia była bogata, jeśli chodzi o zakres działania pomocy i sytuacji klęskowej, która dotyka rolników. Dzisiejsza konferencja ma na celu konsultacje z rolnikami i ustosunkowanie się do opinii, którą zajmuje się obecnie Komitet Regionów. Do 20 września członkowie Komitetu mogą składać poprawki. Chciałbym w imieniu rolników, jako pomysłodawca tej opinii i sprawozdawca, podczas sesji plenarnej wnieść zgłoszone przez nich poprawki. I chcę dzisiaj podyskutować z rolnikami, żeby i oni przekazali swoje sugestie – wyjaśnia Sosnowski.

Jedną z podstawowych kwestii poruszanych w opinii jest sytuacja rolników poszkodowanych przez wirus afrykańskiego pomoru świń, którzy w wyniku likwidacji stad trzody chlewnej, aby się utrzymać, musieli zmienić profil produkcji lub poszukać innego zatrudnienia. Zwrot równowartości zutylizowanych sztuk trzody chlewnej i wypłata tzw. dopłat historycznych przez pięć lat dla rolnika, który musiał zlikwidować trzodę chlewną, to niektóre z pomysłów rekompensat dla hodowców ujętych w opinii.

Jest szansa na pomoc Unii

– Występujemy o refundacje, pomoc dla tych rolników i traktowanie sprawy jak w przypadku klęsk żywiołowych. Dzisiaj obserwujemy sytuację ze ściekami wypływającymi do Wisły w Warszawie, i to, jak szybko można zadziałać. A ja przecież dwukrotnie zwracałem się jako marszałek województwa do wojewody, by wszczął procedurę wprowadzenia na naszym terenie stanu klęski żywiołowej. Niestety to się nie udało, jak wiele innych moich inicjatyw kierowanych w stosunku do rządu. Chcę, żeby była większa koordynacja tych działań również z poziomu UE. Aby jeszcze większe pieniądze zostały przeznaczone na badania, bo jest jakaś szansa na szczepionkę. Ale to długi proces, wymagający wielkich nakładów, i może to udźwignąć tylko Komisja Europejska – stwierdza Sosnowski.

Zauważa, że problemem Polski w walce z wirusem ASF jest również sąsiedztwo krajów, które nie należą do wspólnoty państw europejskich. Stąd pomysł na stworzenie programu transgranicznego, z którego dotacje byłyby przeznaczane na działania związane z eliminacją ASF, w których np. wspólnie z Polską mogłyby uczestniczyć Białoruś czy Ukraina.

Czytaj więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 38

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: