Czy wycinka drzew jest konieczna?

Czy wycinka drzew jest konieczna?
fot. Justyna Dragan

BIAŁA PODLASKA W ubiegłym tygodniu prowadzona była wycinka drzew w parku Radziwiłłowskim. Mieszkańcy pytają: czy jest ona konieczna? Magistrat odpowiada: To samosiewy, część jest w złym stanie.

Wycinkę rozpoczęto 30 sierpnia. Jaki jest jej powód? – Usuwanie drzew związane jest z odbudową fortyfikacji ziemnych bastionu północnego i układu komunikacyjnego. Są to samosiewy z okresu międzywojennego i powojennego, niezwiązane z historycznym układem kompozycyjnym. Część drzew wykazuje zły stan zdrowotny – odpowiada Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Miasto uzyskało decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usuwanie kolidujących z inwestycją drzew. – W związku z koniecznością usunięcia drzew związanych z rekonstrukcją zabytkowych fortyfikacji Wojewódzki Konserwator zabytków wydając decyzję na usuwanie drzew nakazał wykonanie nasadzeń zastępczych, które zostaną wprowadzone po zakończeniu prac ziemnych w części północnej zespołu zamkowego – uzupełnia rzecznik.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: