Co z wiaduktem w Terespolu?

Co z wiaduktem w Terespolu?

TERESPOL Prowadzone w mieście konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy dwupoziomowego skrzyżowania wywołują liczne dyskusje. Mieszkańcy zgłaszają wiele uwag do przedstawionych wariantów. Pojawiają się też pytania, dlaczego wybrano koncepcję tunelu pod torowiskiem i co z budową wiaduktu? Przecież na zapowiadających go konferencjach prasowych przed wyborami tak ochoczo pokazywali się politycy PiS-u, m.in. wicepremier Jacek Sasin. Burmistrz stwierdza, że ze strony władz miasta nie padały deklaracje mówiące wprost o budowie wiaduktu

Budowa skrzyżowania, które umożliwiłoby ciągłość ruchu również na odcinku, gdzie ulica przecina się z biegnącą przez miasto linią kolejową, to inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców przygranicznego miasta. Duży ruch pociągów na trasie nr 2 Warszawa-Terespol jest bardzo uciążliwy i dla kierowców, i pieszych. Z powodu co chwilę zamykającego się na przejeździe szlabanu, kierowcy tracą wiele czasu zarówno na wjazd, jak i wyjazd z miasta.

Rozwiązać te problemy ma właśnie planowana przez PKP PLK, miasto Terespol i Urząd Marszałkowski w Lublinie budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejsce wspomnianego przejazdu drogowo-kolejowego (na drodze wojewódzkiej nr 698).

– Jego budowa całkowicie wyeliminuje ryzyko kolizji w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni system komunikacji. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd na ul. Wojska Polskiego. Inwestycja obejmie też przyległy układ drogowy. Realizacja inwestycji to krok do jeszcze bezpieczniejszych i bardziej komfortowych podróży oraz lepszej komunikacji drogowej w mieście i regionie – zapowiada Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Niedawno wskazano cztery warianty tej inwestycji. Pierwszy projekt przewiduje wykonanie tunelu o szerokości 3,5 m pasa ruchu w ulicy Wojska Polskiego (w miejscu obecnie istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego). Drugi wariant zakłada wykonanie tunelu w ulicy Męczenników Unickich, na odcinku 150 m równolegle do linii kolejowej, oraz w ul. Stacyjnej – do ul. Wojska Polskiego. Trzecia wersja przewiduje wykonanie tunelu od początku ul. Męczenników Unickich wzdłuż ul. Czerwonego Krzyża do projektowanego ronda przy cmentarzu rzymsko-katolickim. Natomiast czwarty wariant zakłada budowę tunelu do ul. Męczenników Unickich do skrzyżowania ul. Czerwonego Krzyża z ul. Karola Andrzejuka.

W poniedziałek 8 lutego przeprowadzono pierwsze konsultacje społeczne w sprawie tunelu. Spotkanie odbyło się on-line. Głównym prowadzącym był wykonawca Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., działając z upoważnienia PKP PLK. Uczestnicy spotkania sceptycznie wyrażali się o przedstawionych wariantach. Mieszkańcy obawiają się na przykład, że projekt nr 2, wyprowadzający ruch z tunelu na ulicę Stacyjną, spowoduje odcięcie dojazdu i dostępu do przychodni Medyk.

– Podział osiedla na dwie części i znaczne zwiększenie ruchu na drogach osiedlowych „osiedla kolejowego” wydaje się niemożliwym do zaakceptowania przez mieszkańców. Podobnie wariant nr 3, który ze względu na przebieg dróg dojazdowych do tunelu, niestety będzie korzystny tylko dla małej grupy mieszkańców Terespola i mieszkańców miejscowości usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689 w kierunku Janowa Podlaskiego. Większość mieszkańców Terespola przy wariantach nr 3 i 4 będzie raczej korzystać z ul. Kodeńskiej, jako szybszej i bezpieczniejszej alternatywy wjazdu lub wyjazdu z miasta – stwierdza Wojciech Mitura, mieszkaniec Terespola i radny powiatu bialskiego. (…)

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 8 na: eprasa.pl

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: